Årets viktigste samtale

Jeg har hatt mange medarbeidersamtaler, eller utviklingssamtaler, opp igjennom arbeidslivet, både som medarbeider og som leder. Noen steder har det også blitt kalt «performance review» som kanskje setter litt føringer på forventningene til denne samtalen. Jeg var ofte utstyrt med et skjema for å dokumentere samtalen, de gjennomførte oppgavene og for å sette de nye målene. Men det som har blitt viktigere og viktigere for meg de siste årene, er å skape relasjoner i denne samtalen. Å bygge gjensidig tillit gjennom forståelse for hverandre. En leder jeg hadde for en tid tilbake, sa til meg: «Jeg forventer ikke at du kan alt, og jeg forventer heller ikke at du alltid gjør alt rett, men jeg har tillit til at du sier ifra når du er usikker». Gjensidig tillit.

De aller fleste ledere mener den årlige medarbeidersamtalen er viktig, ja kanskje en av de viktigste samtalene i året. Samtidig synes mange dette er vanskelig, fordi man ikke helt vet hvordan dette skal bli en god samtale.

En FuelBox på bordet kan bidra til at dette blir en samtale der du som leder engasjere, bygger tillit og legger til rette for å lære hverandre bedre å kjenne, som leder og ansatt, og som mennesker. Kritiske elementer for å kunne lede på en god måte, og ikke minst åpne opp for å bli ledet på en god måte.

FuelBox for organisasjoner inneholder kategorier og spørsmål til å skape nettopp slike samtaler. Her kan du utfordre de ansatte rundt sin egen rolle og bidrag, samt invitere til å gi feedback og komme med nye ideer og tanker. Ved å dele dine egne erfaringer og tanker blir det nettopp en medarbeidersamtale, og ikke et medarbeiderintervju. 

Du kan gjerne bruke spørsmålene i boksen som forberedelse til samtale. Det å stille åpne, relevante og utforskende spørsmål, i stedet for å gå gjennom en sjekkliste, skaper en ny dialog og en helt annen opplevelse av årets viktigste samtale! For deg som leder og ikke minst for de ansatte!

Du finner også god hjelp i samtalepakken «Årets viktigste samtale» i din digitale FuelBox.

– Hilsen Thomas.

FuelBox Norge