Å få mennesker til å snakke mer og bedre sammen. Det er vår visjon og hva vi jobber med hver eneste dag. Med våre nærmeste og med kollegaer på jobb, er samtalene selve grunnlaget for vår relasjon. Hvordan vi snakker med hverandre og hvordan vi lytter, bestemmer om vi skaper følelsen av å bli sett, hørt, anerkjent – den gode følelsen av å være et VI. Alternativt kan samtalen brukes til å skape følelsen av å bli misforstått, ikke tatt på alvor, lite verdsatt – den vonde følelsen av å ikke høre til.

I alle menneskemøter har vi makt til å gi bort enten gode eller vonde følelser. I det ligger et stort ansvar og enorme muligheter – for den andre og hverandre.
Men hva med de STORE samtalene? Samtalene som foregår i offentligheten – som omhandler samfunnet og oss alle. Disse samtalene er det ofte politikere og media som starter. De legger i stor grad premissene for hva vi snakker om og hvordan.

Men, i dag har alle vi, vanlige mennesker, samfunnsborgerne, større muligheter enn noen gang tidligere til å delta og prege samtalene! Før måtte du ha en skarp penn og gode formuleringsevner for å kunne ha en mulighet til å slippe til i avisen gjennom kronikker. I dag kan alle publisere egne tanker og meninger. Nå kan alle stemmer høres! Tidvis kan det være rotete og ubehagelig, men det er en liten pris å betale for alt vi vinner.

For nå kan vi velge å like, dele og skrive selv. Vi kan velge å gi oppmerksomhet til og løfte det vi vil ha mer av! Du kan velge å gå foran eller henge deg på. Hvis du vil henge deg på en ledestjerne vil vi varmt anbefale Kathrine Aspaas (Raushetens Tid). Hun jobber hver dag for et rausere, varmere og mer inkluderende samfunn. Hun deler nyheter som sprer glede, samt følelsen og vissheten om at det nytter. Å vite at det nytter, er den største medisin mot avmaktsfølelse og likegyldighet. Hun drar i gang de STORE samtalene og inviterer oss alle til å delta.

Vi er ikke objektive, bare så det er sagt. Kathrine bruker FuelBox jevnlig i sin blogg. Hun trekker et kort som utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Vi betaler henne ikke. Bare så det også er sagt. Enn hvor vanlig det er i dag, tror jeg ikke det har slått henne engang. Kathrine er genuint opptatt av et rausere samfunn – og for henne er jeg overbevist om at dette handler om at vi går sammen om dette målet. Og vi, er genuint begeistret over Kathrines arbeid – og superstolte av at FuelBox er en del av det!
Med ønske om en riktig god helg til dere alle, spør vi:

Hvordan ønsker DU å engasjere deg i de STORE samtalene?

Som Kathrine skriver i sin blogg “Styggen på ryggen – og Sophie Elise” , Raushetens Tid
Kanskje kan vi sammen gjøre 2017 til et år der vi gjør den offentlige samtalen varmere – sannere – rausere – langsommere?
Gi hverandre tid og rom til å tenke høyt – tenke dumt – tenke fritt – tenke nytt – tenke mykt – tenke skjevt – tenke opp/ned?
Hele tiden med emosjonell bevissthet og økende selvinnsikt.
Tenk om vi får til det!
Det er mitt nyttårsønske for 2017.

Jeg håper du vil være med!
Tonje

tilbake