Telefonvenn – et samarbeid med Norges Frivilligsentraler

Det er mange mennesker som opplever enda mer isolasjon og ensomhet i denne corona-krisen vi alle er i. Norges Frivilligsentraler har opprettet Telefonvenner, der frivillige jevnlig ringer opp eldre og andre som trenger det, og slår av en prat. For å bidra til annerledes, spennende og gode samtaler for disse, har vi fått lov til å bidra med 3 nye spørsmål hver uke, hentet fra FuelBox ELDRE. Disse vil publiseres her fortløpende. Vi kan ellers anbefale vår nye Digitale Fuelbox for enda flere gode samtaler hvor som helst, med hvem som helst og om nesten hva som helst!

Last ned
uke 14

Last ned
uke 15

Last ned
uke 16

Last ned
uke 17

Last ned
uke 18

Last ned
uke 19

Last ned
uke 20

tilbake