Fuel din barnehage

Emotions can get in the way
or get you on the way. 

FuelBox for barnehagene er bokser som skal engasjere henholdsvis barn og voksne i å dele med og lære av hverandre. Barn er følelsesvesener og derfor har spørsmålene i FuelBox BARN fokus på å fremme barnas emosjonelle intelligens, mens FuelBox BARNEHAGEMEDARBEIDERE er et verktøy for å jobbe med både relasjoner i teamet i barnehagen, og til å dra veksel på hverandres kunnskap og erfaringer.

Gode samtaler i barnehagen

La oss bevisstgjøre og inspirere de ansatte til å sette gode samtaler og trygge relasjoner inn i aktivitetsplanen. Vårt to timers lynkurs inkluderer et inspirasjons foredrag, etterfulgt av en TalkShop der FuelBox BARNEHAGEMEDARBEIDER benyttes og ender med en WorkShop om hvordan dere kan implementere og bruke FuelBox med barna, foreldrene til barna og i personalet.

“Eg opplevde at veldig mange har valgte å dele nære ting. Også vanskelege ting. På den måten har me kome enda nærmare kvarandre som team her i Småfolk”

Anette Lauareid Hovda, daglig leder Småfolk Barnehage

tilbake