Relasjoner på timeplanen

For me, the purpose of education is to help young people understand the world around them and engage in the world within them. 

Dette sitatet fra Sir Ken Robinson er nøyaktig hva FuelBox i skolen handler om. Gjennom refleksjoner og gode samtaler om identitet, verdier, følelser, drømmer og samfunnet vårt, vil elevene utvikles og deres relasjoner bli styrket. Å føle seg sett, verdsatt og kjenne at du hører til i en klasse, er grunnleggende for at læring skal skje og for å få robuste og trygge elever!

Relasjoner på timeplanen


Vi leverer gratis foredrag og workshop til skoler som ønsker å bruke FuelBox i alle klasserom, inkludert inspirasjonsforedrag til skolens foreldre!

Ta kontakt

La oss bevisstgjøre og inspirere lærere til å sette gode relasjoner og et godt klassemiljø på timeplanen og gi de et konkret enkelt verktøy for å få det til. Vårt to timers lynkurs inkluderer et inspirasjons foredrag, etterfulgt av en TalkShop der FuelBox LÆRERTEAM benyttes og ender med en WorkShop på hvordan hver enkelt lærer kan implementere og bruke FuelBox BARNESKOLE eller FuelBox UNGDOM i sin undervisning.

“FuelBox gir stor verdi for klassene. Det å trene på samtaler ansikt til ansikt er direkte overførbart til andre fag. Elevene får reflektert mer, diskutert mer når det ikke er en fasit, uten at de blir målt. Her er veien målet!”

Siri Agnethe Midttun, kontaktlærer Klepp Ungdomskule
tilbake