Kurv: 0 produkter - kr 0

Bli bedre kjent på et personlig og kollegialt plan, og til å dra veksel på hverandres kunnskap og erfaring!

Bli bedre kjent på et personlig og kollegialt plan, og til å dra veksel på hverandres kunnskap og erfaring

 

FuelBox LÆRERTEAM inneholder 170 spørsmål som på en spennende og engasjerende måte skaper gode samtaler kollegaer imellom.
Ved å dele tanker, følelser, kunnskap og erfaringer med hverandre, kan både trivsel og jobbutførelse påvirkes positivt.
FuelBox LÆRERTEAM er utviklet i samarbeid med lærere og ledere fra både barneskole, ungomskole og vidergåendetrinnet.

 

 

Kjøp FuelBox LÆRERTEAM 1299,- Bestill og betal over faktura

Styr lærerkollegiet med gode samtaler!

 

Start alle møter med et FuelMoment!
FuelBox LÆRERTEAM er den perfekte møtestarter og gir dere anledning til å ha et kontinuerlig fokus på kommunikasjon, relasjoner og erfaringsdeling!

Ta med boksen på større samlinger for å engasjere og involvere alle og løfte frem det som i de ansatte!

Sett boksen frem på lunsjbordet – mat og gode samtaler der vi lærer noe nytt om hverandre eller deler refleksjoner rundt temaer som betyr noe for alle, er oppskriften på en GOD PAUSE på lærerrommet!

 

 

Hvordan bruke FuelBox med lærerteamet?

Hva er i boksen?

Kategorier og eksempler på spørsmål Meg │ Meg på jobb │ Oss som team │ Elevene våre │ Skolen vår │ Nytenking og endringer │ Mål, visjon og verdier │ Kommunikasjon │ Det du ikke visste │ Spørsmålsbank til foreldre │

  • Hvilke egenskaper skulle du gjerne brukt mer i jobbsammenheng?

  • Hvilke elever synes du det er vanskeligst å håndtere?

  • Dersom elevene fikk bestemme hos oss; hvilke endringer tror du at de ville gjort?

  • Hvilke livserfaringer drar du spesielt nytte av i ditt arbeid?

  • Hvordan er du forskjellig hjemme og på jobb?

  • Hvilke krisesituasjoner har du i ettertid ledd godt av?

There are no products