Kundecase: Vitus Apotek

Prosjektet heter:
Å vinne som et inkluderende team 
 
Hensikt: 
Å utvikle en inkluderende kultur gjennom gode samtaler 

Prosjektet består av:  

 Bruk av ulike FuelBox bokser 
Samling for ansatte 
Samling for alle lederne 
Samling for utvidet ledergruppe 

Høsten 2021 ble alle våre ledere i Vitusapotek introdusert til FuelBox, og denne har skapt engasjement rundt om i det ganske land!

Boksen blir blant annet brukt i avdelingsmøter, mellom kundemøter, ved nyansettelser, ved én til én samtaler, og også ved større kurs og samlinger! Vi har blitt mer nysgjerrige på hverandre. Flere har uttalt at de har blitt flinkere til å lytte og stille oppfølgingsspørsmål.

Dette fører igjen til at vi blir bedre kjent med både oss selv og hverandre, styrker våre relasjoner og ikke minst får økt tillit og teamfølelse!

HR teamet, Vitus Apotek
FuelBox Norge