En ny hverdag på arbeidsplassen

La vår relasjonsarkitekt Mette Hopsdal inspirere dere og gi konkrete tips til hvordan dere kan organisere den nye arbeidshverdagen, både rent praktisk – og ikke minst kulturelt. Mette har solid erfaring med aktivitetsbasert arbeidssett, da hun i rollen som DNA-direktør hos Ice Norge var sentral i implementeringen av ABW hos dem i 2017.  Mette deler gjerne sine erfaringer og kan bidra med mange konkrete tips rundt hvordan man forbereder seg på overgangen til en arbeidsform de færreste har noen erfaring med, hva som er de viktigste suksessfaktorene før, under og etter implementeringen av ABW, og ikke minst – hvordan arbeidsformen bør være et verktøy som underbygger strategien deres. 

DNA – Det Nye Arbeidslivet

Etter at koronapandemien kom i begynnelsen av 2020 og tvang mange folk hjem fra jobb, fikk de fleste bedrifter et mer bevisst forhold til begreper som «hjemmekontor», «tillit», «fleksibilitet», «selvledelse» og «fjernledelse». I en tid hvor det også er hard kamp med tanke på å tiltrekke seg nye samt beholde gode medarbeidere har den søkende arbeidermassen og endret forventingene til fremtidens arbeidsplass. 

Balansen mellom fleksibilitet på den ene siden, og teamfølelse og samarbeid på den andre er ikke enkel i vår nye arbeidshverdag.   Når man skal skape fremtidens arbeidsplass kreves det tålmodighet fra både bedrift og medarbeidere.  Vi erfarer stadig at nøkkelen til suksess starter med å velge tillit fremfor kontroll – og at man har gode relasjoner som konkurransefortrinn.  

Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett, hørt og føle tilhørighet. Når vi utvikler våre relasjoner og utvider våre perspektiver skapes trygghet og tillit. Hvis vi ser på hva som kjennetegner høyt presterende team så er det nettopp disse ordene. 

AWB – Aktivitesbasert Arbeidsplass

En aktivitetsbasert arbeidsplass (ABW) er en fri arbeidsform, med et tilhørende fleksibelt mindset. Dette er en arbeidsplass hvor de ansatte selv velger sitteplass ut ifra hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, hvem de trenger å jobbe sammen med – og noe så trivielt, men viktig som dagsform.  

Lokalene er utformet slik at man har arbeidsplasser for ulike behov og arbeidsstil. Har man oppgaver som krever høy grad av konsentrasjon så vil en stillesone være løsningen. Har man behov for samarbeid eller kommunikasjon med kollegaer kan man utforme sosiale eller fleksible soner. Trenger man jobbe i prosjektform finner man prosjektsoner hvor man kan gjøre nettopp dette.   

De bedriftene som har aktivitetsbasert arbeidsplasser har som mål å øke samarbeidet på tvers av avdelinger for å skape høyt presterende team, samt redusere behovet for både tradisjonelle og digitale møter. Hele prinsippet bak en slik kontorløsning er å utforme en mer dynamisk og fleksibel arbeidsplass hvor tillit, selvledelse og autonomi står sentralt.  

FuelBox Norge