Skreddersydde lederutviklingsprogram

Vi bistår med design og gjennomføring av skreddersydde utviklingsprogrammer for ledere på alle nivå. Forskning viser at et lederutviklingsprogram må være tilpasset reelle og aktuelle problemstillinger i organisasjonen og tett koblet på praksisen og utfordringene de enkelte lederne står i. Våre skreddersydde lederutviklingsprogram bygger på læring og utvikling gjennom bevisstgjøring, refleksjon, dialog, erfaringsdeling og trening. Vi bruker ulike virkemidler i våre programmer og samarbeider tett med ledende leverandører innenfor fagfelter vi ikke dekker selv. Med utgangspunkt i en kartlegging av deres behov, samarbeider vi med ledelse og ressurspersoner hos dere, om å skreddersy en løsning med rett vektlegging av fokus på individet, gruppen og organisasjonen.   

For å være en suksess for både deltakerne og organisasjonen, er det viktig med støtte, trening, refleksjon og tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. Våre programmer inneholder kontinuerlig trenings– og forankringsarbeid i egne team. 

Vil du høre mer om våre lederutviklingsprogram eller andre tjenester vi leverer?
Ta gjerne kontakt med oss!

FuelBox Norge