Marienlyst
skole

FuelBox er en fantastisk måte å bli kjent, få i gang en samtale og videre skape relasjoner i klasserommet på. Jeg tror at vi kan forebygge mobbing på lang sikt ved å snakke med medelever om egne opplevelser. De ser mer hvem hverandre er!»
Katinka Solhoff, kontaktlærer Marienlyst skole

Lye Skule

Elevene opplever at vi er interessert i dem, at de blir sett og hørt. FuelBox lærer ungene våre å kommunisere gjennom et verktøy lærere har lett tilgjengelig i klasserommet. Det digitale gjør at vi har mistet noe som vi må ta tilbake! FuelBox hjelper oss til å gjøre det mindre farlig å snakke sammen.
Sigrid Hinnaland Kjetland, rektor Lye Barneskule

Benterud Skole

Tusen takk for et veldig engasjerende og inspirerende foredrag og workshop.Det var akkurat dette som gjengen min trengte nå! Tror dette kommer til å bli en suksess for skolen!
Michael Kalvatn, Benterud skole

Tu
skule

Dette har virkelig jeg tro på! Det å snakke sammen ansikt til ansikt er så viktig! Verdien ligger i å få elevene til å se hverandre, kommunisere og bli vant til å være nysgjerrige.
Siri Nessa Bjørnevik, ass.rektor Tu Skule

Frøiland Skule

Ungdom må snakke sammen med andre enn vennene sine! Når de bruker FuelBox stiller
elevene meningsfulle spørsmål som gjør at de blir bedre kjent med hverandre.
Samtalene gir dem redskap til å skape releasjoner. Dette må vi øve på igjen og igjen og igjen!
Marie Holmebakken Heggelund, miljøterapeut Frøyland Ungdomskule

Verdien i samtalene vi nå har i lærerkollegiet er stor. Når man har jobbet sammen i mange år er det ikke alltid naturlig å spørre om personlige ting man kanskje burde ha spurt om for lenge siden! Gjennom å bruke FuelBox LÆRERTEAM blir vi kjent på en ny måte og det skaper en arena der de gode samtalene knytter oss sterkere sammen!

Det er så fint å ha inspeksjon og oppdage at elever som startet samtaler med FuelBox BARNESKOLE i timen fortsetter samtalen i skolegården. De er ofte ikke ferdig snakka!

«Det er ikke ofte skolen bestemmer seg for tiltak alle lærere er positive til, men det er tilfelle med de gode samtalene vi skaper nå!
Hanne Løvås Bjorland, Frøyland skule

Klepp Ungdomskule

FuelBox gir stor verdi for klassene. Det å trene på samtaler ansikt til ansikt er direkte overførbart til andre fag. Elevene får reflektert mer, diskutert mer når det ikke er en fasit, uten at de blir målt. Her er veien målet!
Lærerne hos oss opplever å bruke FuelBox er en konkret aktivitet som bidrar rett inn i det arbeidet de allerede gjør. Det bidrar inn i det å bygge trygge og gode klassemiljø fordi ungdommene blir mer interessert i hverandre gjennom å bli bedre kjent.
Siri Agnethe Midttun, kontaktlærer Klepp Ungdomskole

Skeiane Ungdomskole

Flott redskap i arbeidet med å skape gode elevrelasjoner og et trygt læringsmiljø. Elevene har vært veldig begeistret for disse «øktene» vi har hatt sammen med fuel-box-kortene. Klassen ble fort trygge på hverandre og vi har en god stemning oss i mellom, og jeg er overbevist om at arbeidet med kortene har bidratt positivt til dette.
Ann Sigrun Vignes, Lektor Skeiane Ungdomskole

Atlanten Vidergående

Det er mulig å få relasjonsbygging, kommunikasjonstrening og psykisk helse i en boks for oss i skolen! Vi bruker FuelBox UNGDOM på andre året på Atlanten Vidergående og vil anbefale alle videregående skoler å bruke dette enkle verktøyet, gjerne i forbindelse med VIP Makkerskap.

Erfaringene våre med Fuelbox er ubetinget positive. Elevene våre blir engasjerte, ærlige og pratsomme når vi arbeider med FuelBoxen. Fungerer godt i samspillet med VIP makkerskap sine aktiviteter. Makkergruppene har arbeidet med boksene; ett spørsmålskort hver, og en felles i gruppa. Kontaktlærerne melder alle tilbake at dette skaper gode samtaler mellom elevene og er et godt verktøy i relasjonsbyggingen i klassene.
Et av mange fine øyeblikk i min klasse var da noen trakk spørsmålet «Hvem kunne du tenke deg å være mer sammen med?», og en av de aller tøffeste gutta delte at han gjerne skulle vært mer sammen med faren sin. Dette gjorde tydelig noe med mange i klassen. At de vi tror ikke har problemer innrømmer at de også har noe som er utfordrende, gjør at vi normaliserer at det kan være vanskelig å være ungdom!
Rune Nordhaug, Avdelingsleder Atlanten Vidergående

St.Svithun Vidergående Skole

Vi hører fort dersom vi har satt i gang ting som ikke fungerer eller lærerne ikke ser vitsen. I tilfelle med FuelBox er det bare positive tilbakemeldinger på at dette er et nyttig redskap.
Anne Kathrine Higdem, Avd.leder St.Svithun vgs

Helsesøster i
Bærum Kommune

Det er magisk når ungene, uten de voksnes innblanding eller formaning, seg mellom kommer fram til at
det jo er helt vanlig å synes at ungdomsårene er litt vanskelige!
Kristin Jansen, helsesøster skole i Bærum

Maurtuå Barnehage

Me i Maurtuå Barnehage har svært gode erfaringer med å bruka LEDERversjon av fuelbox. I vårt lederteam opplever me at det skaper gode refleksjoner på korleis me er som leiar, og korleis me ønsker å være.
Det danner gode samtaler kring vår visjon og våre verdier, og me set ord på den tause kunnskapen me som leiarar sit inne med. Eg som styrar kan verkeleg anbefala å bruka fuelbox på leiarmøte.
Det er ingen tvil om at det skapes «store» samtaler ut frå eit lite kort.
Marianne Byberg, Styrar Maurtuå Barnehage

Småfolk Barnehage

Småfolk barnehage i Etne er flittig brukere av FuelBox BARNEHAGEMEDARBEIDER
Eg synest den boksen er veldig god, og den har sett i gong gode refleksjonar, prosessar og inspirasjon hjå oss. Eg har brukt den på planleggingsdager, og eg bruke den på pedagogmøtene og på personalmøtene. Eg opplevde at veldig mange har valgte å dele nære ting. Også vanskelege ting. På den måten har me kome enda nærmare kvarandre som team her i Småfolk.
Anette Lauareid Hovda, daglig leder

Røde Kors Haugesund

Spørsmålet som omhandler de rare tingene vi nordmenn gjør engasjerte! De syns det er rart at vi går tur i allslags vær. At det finnes gratis paraplyer til utlån i byens butikker syns de også er merkelig. Spørsmålet om å beskrive seg selv med 3 ord, ble en veldig fin runde, der ble det kjapt avklart at den ene var en god venn, flink til å flette hår, og hun likte å vaske, men ikke å lage mat. Hun andre var også en god venn, likte å lage mat, men likte ikke å vaske. Så da ble konklusjonen kjapt at de ville blitt ett bra arbeidsteam! Ser frem mot å bruke FuelBox mer med disse!
Kate Elin Ø. Haugen Røde Kors Haugesund

Røde Kors Lillehammer

Boksen er genial! Den bidro med teamer vi ikke har snakket om før, og det ble en del gode samtaler og diskusjoner. Takk!
Solfrid To, Aktivitetsleder for norsktrening, Lillehammer Røde Kors

Time Kommune

Etter at språk kafeen Snakkis tok i bruk Fuelbox «Nye medborgere» ble det nesten slutt på den evinnelige praten om været. Boksen inneholder spørsmål som alle mennesker kan relatere seg til, uansett bakgrunn, og åpner også opp for interessante og lærerike diskusjoner om kultur, verdier, målsetninger, relasjoner og så videre. Spørsmålene er til god hjelp for våre frivillige som ofte er de som må sørge for å holde samtalen i gang og finne nye samtaletema. Med Fuelbox ser vi at alle rundt bordet i større grad tar initiativ, deltar mer aktivt i samtalene og driver diskusjonene fremover. Strålende!
Ingve Lende Kultur- og fritidsrådgjevar Time Kommune

tilbake