FuelBox LÆRERTEAM
FuelBox LÆRERTEAM er et verktøy for skolens ledelse til å utvikle og styrke lærerteamet på skolen.  FuelBox LÆRERTEAM inneholder 170 åpne spørsmål som på en spennende og engasjerende måte kan skape gode samtaler kollegaer imellom.

Fri frakt ved kjøp av 2 FuelBox eller flere

kr 1.299

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,55 kg
Hvilke egenskaper skulle du gjerne brukt mer i jobbsammenheng?
Hvilke elever synes du det er vanskeligst å håndtere?
Dersom elevene fikk bestemme hos oss; hvilke endringer tror du at de ville gjort?
Hvilke livserfaringer drar du spesielt nytte av i ditt arbeid?
Hvordan er du forskjellig hjemme og på jobb?
Hvordan opplever du elevenes prestasjonspress, og hvordan møter du dette ?
Hva mener du er skolen viktigste oppgave?
Hvordan kan uenighet og konflikt være utgangspunkt for utvikling?
Hvilke mål blir du motivert av?
Hvilke kompetansebehov har vi i teamet i dag og fremover?
Trekk kort
Trekk nytt kort

FuelBox LÆRERTEAM er et verktøy for skolens ledelse til å utvikle og styrke lærerteamet ved skolen.
FuelBox LÆRERTEAM inneholder 170 åpne spørsmål som på en spennende og engasjerende måte kan skape gode samtaler kollegaer imellom. Den gir anledning til å bli bedre kjent på et personlig og kollegialt plan, og til å dra veksel på hverandres kunnskap og erfaring gjennom å adressere relevante muligheter og utfordringer i skolen sammen.

Ved å dele tanker, følelser, kunnskap og erfaringer med hverandre, kan dere bli bedre kjent. Ved å adressere jobbrelaterte spørsmål sammen, kan både trivsel go jobbutførelse påvirkes positivt.

You get the answers, emotions, and connections that
you have the courage to ask for

FuelBox LÆRERTEAM er utviklet i samarbeid med lærere og ledere fra både barneskole, ungomskole og vidergåendetrinnet.


Kategorier i FuelBox LÆRERTEAM

  • Meg
  • Meg på jobb
  • Oss som team
  • Elevene våre
  • Skolen vår
  • Nytenkning og endringer
  • Mål, visjon og verdier
  • Kommunikasjon
  • Det du ikke visste
  • Spørsmålsbank til foreldre

FuelGuide

Vi har utviklet en FuelGuide for dere med gode tips og råd for implementering og fasilitering

Last ned gratis

Du liker kanskje også…

tilbake