FuelBox RISK AND COLLABORATION

FuelBox RISK AND COLLABORATION has been especially designed for employees working in an environment where understanding and managing risk and change is an important part of the working day. FuelBox RISK AND COLLABORATION focuses on issues that are critical in order to create a common culture and understanding of risk and to improve collaboration between new and existing teams, as well as in projects and in risk exposed organisations that are continuously changing.

Fri frakt ved kjøp av 2 FuelBox eller flere

Fakturabetaling for organisasjoner

kr 1.299

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.55 kg
What does risk mean to you?
What does good behavior look like in our workplace?
What barriers stand in the way of achieving even better HSE in our workplace?
How do we clarify expectations for each other
How do you demonstrate that you care about the safety of your employees/colleagues?
How do you manage risk at home as opposed to work?
How may financial targets come into conflict with HSE in our workplace?
In which areas do we need more innovation to achieve our safety and security objectives?
"What you ignore, you accept" – what do you think about that?
What can create engagement and trust in a project, or for a task, from start to finish?
Pick a card
Pick another card

Vi tror at det å stille spørsmål, både til seg selv og til andre, er nødvendig for utvikling. Gjennom refleksjon og dialog skapes ny innsikt. Gjennom gode samtaler styrkes kulturen og samhandlingen.

Be curious
Ask questions
Listen
Repeat

FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING er spesielt utviklet for deg som jobber i et miljø der hvor det å forstå og håndtere risiko og endringer er en viktig del av arbeidsdagen. FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING setter fokus på tema som er kritiske for å skape en felles kultur og risikoforståelse, og for å bedre samhandlingen både i nye og etablerte team, samt i prosjekter og risikoutsatte organisasjoner i stadig endring.

FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING inneholder spørsmål som på en spennende og engasjerende måte utvikler og styrker relasjoner, skaper en felles forståelse av mål og verdier, fasiliterer deling av kunnskap og erfaringer, samt bygger tillit og respekt i et team. Dette skaper trivsel, gjensidig tillit og trygghet, selve fundamentet for å utvikle effektiv og sikker samhandling og en kultur for å ivareta viktige verdier.

PODCAST om RISIKO og SAMHANDLING

Hva er den mest alvorlige HMS-hendelsen du har opplevd?

I enerWE sin podcast snakket adm.dir Chul Christian Aamodt med Jo Tidemann, OM i Proactima AS og vår Thomas Røed om hvordan man bør jobbe med risiko og samhandling i en organiosasjon.
Lytt til podcasten her!

Fuel It AS har utviklet FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING og innholdet er kvalitetssikret av Proactima AS og fagfolk i norsk næringsliv.

Kategorier i FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING

  • Visjon, Verdier og Kultur
  • Kommunikasjon
  • Innovasjon og Fornyelse
  • Risikoforståelse
  • HMS ledelse
  • Samhandling
  • Dilemma
  • Meg på jobb
  • Meg personlig


FuelGuide

Vi har utviklet en FuelGuide for dere med gode tips og råd for implementering og fasilitering.

Last ned gratis

Du liker kanskje også…

tilbake