FuelBox LEDARE
FuelBox LEDARE är ett verktyg för att skapa eftertanke och goda samtal kring typiska ledarskapsutmaningar. De 175 öppna frågorna ska engagera ledare att dela med sig och lära av varandra, för att utveckla både sig själva och hela ledningen i en organisation.

Fri frakt vid köp av 2 FuelBoxar eller fler.

kr 1.299

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,55 kg
Dimensjoner 13 × 11 × 11 cm
Vilka anser du själv är dina tre bästa ledaregenskaper?
Vad gör du för att stärka företagets renommé?
Vilket ansvar har du för att bidra till en hållbar utveckling på din arbetsplats och vad kan du konkret göra mer eller mindre av?
Hur klarar du av att genomföra en strategi du är oenig med?
På vilket sätt är organisationens vision och värderingar synliga i verksamheten?
Vilka arbetsuppgifter kan du delegera för att lyfta fram andra?
Vem ger dig återkoppling och vad handlar denna ofta om?
Hur bygger du dina medarbetares anseende internt inom organisationen?
Hur ofta ställer du frågor vid status quo?
Vilka anser du själv är dina tre bästa ledaregenskaper?
DRA ETT KORT
DRA ETT NYTT KORT

FuelBox LEDARE är ett verktyg för att skapa eftertanke och goda samtal kring typiska ledarskapsutmaningar. De 175 öppna frågorna ska engagera ledare att dela med sig och lära av varandra, för att utveckla både sig själva och hela ledningen i en organisation. Innehållet i FuelBox LEDARE kan även användas för självreflektion eller tillsammans med en coach eller mentor.
Dra kort och ställ frågor till varandra, med syfte att varje fråga ska generera mesta möjliga eftertanke och samtal. Genom goda samtal stärks det egna ledarskapet, samtidigt som man utvecklar sina relationer.

You can't judge a leader by the answers she or he gives, but by the questions she or he asks

Genom goda samtal stärks det egna ledarskapet, samtidigt som man utvecklar sina relationer. Fuel It AS har utvecklat FuelBox LEDARE, vars innehåll är kvalitetssäkrat av psykolog Egon Hagen och ledare inom norskt näringsliv.

Kategorier i FuelBox LEDARE

  • Personlig ledarstil
  • Teamledning
  • Medarbetarutveckling
  • Strategiskt ledarskap
  • Vision, värderingar och kultur
  • Förändringsledning
  • Administrativt ledarskap
tilbake