FuelBox TEAM (svensk versjon)

Samla ditt team och dela berättelser, tankar, erfarenheter, kunskap och expertis genom frågor om olika ämnen och utmaningar du möter i ditt jobb. FuelBox TEAM innehåller frågor som på ett spännande och engagerande sätt skapar goda samtal kollegor emellan. FuelBox TEAM består av 171 kort med öppna frågor, fördelade på nio kategorier.

Fri frakt ved kjøp av 2 FuelBox eller flere

kr 1.299

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,55 kg
Dimensjoner 13 × 11 × 11 cm
På vilka områden skulle du kunna tänka dig att utmana teamet att tänka nytt?
Vilka kirssituationer har du i efterhand skrattat gott åt?
Vem i teamet skulle mest sannolikt spela huvudrollen i en actionfilm och vem skulle vara stjärnan i en romantisk komedi?
Vad är du mest stolt över att ha uppnått i jobbsammanhang?
Om du kunde ta ett år ledigt från jobbet, vad hade du då gjort det året?
Hur vill vi som team framstå inom organisationen?
Vilka framtida förändringar tror du vi måste göra på de produkter/tjänster som vi levererar?
Vad kan vi införa redan i morgon som skulle effektivisera vårt arbete?
På vilka områden behöver vi mer kunskap och kompetens för att nå framtidens mål?
Hur skiljer sig ditt beteende på jobbet jämfört med hemma?
DRA ETT KORT
DRA ETT NYTT KORT

Vi på Fuel It tror att ställa frågor, både till sig själv och till andra, är ett måste för att utvecklas. Genom eftertanke och dialog skapas ny insikt. Goda samtal stärker sammanhållningen och samarbetet i ett team.
FuelBox TEAM innehåller frågor som på ett spännande och engagerande sätt skapar goda samtal kollegor emellan. Frågorna ger möjlighet att lära känna varandra bättre på ett personligt och kollegialt plan genom att vi delar historier, tankar, kunskap och erfarenheter med varandra. Detta skapar välbefinnande, tillit och trygghet i ett team, vilket utgör grunden för resultat och innovation i en organisation.

Be curious

Ask questions

Listen

Repeat

Avsikten med FuelBox är inte att ta sig igenom så många frågor som möjligt, utan att varje fråga ska generera mesta möjliga samtal. Fuel It AS har utvecklat FuelBox TEAM, vars innehåll är kvalitetssäkrat av psykolog Egon Hagen och ledare inom norskt näringsliv.

Kategorier i FuelBox TEAM

  • Jag 
  • Jag på jobbet
  • Teamet
  • Kommunikation
  • Arbetsdagen
  • Vision, värderingar och mål
  • Förändring, förnyelse och innovation
  • Arbetsglädje
  • Vad du inte vet
tilbake