Vi tror at gode samtaler og opplevelse av tilhørighet med andre er selve kjernen i vårt samfunn. Vi har alle behov for å føle at vi hører til og betyr noe for noen. Vi har skreddersydd FuelBox til forskjellige arenaer og relasjoner i samfunnet. Som et verktøy i hendene på profesjonelle kan disse små boksene gjøre stor forskjell i skolen, i barnehager, med våre eldre og våre nye medborgere.

Anne Sophie sitt foredrag inspirerer og berører følelsesmessig. Gode samtaler handler om å by på seg selv og pirke litt under overflaten. Historiene hennes oppleves troverdig, sterke og sårbare på en gang. For å komme innpå hverandre relasjonelt må man dele det som kan gjøre en forskjell. 
Hun inviterer oss inn i mulighetene som ligger i FuelBox. Samtalekortene er bare starten, det handler om hvordan du griper samtalen videre og gjør den magisk for deg selv og den andre.

Ole Magnus Hetland, Læringsløp Drammen

Relasjoner på timeplanen

Vi har skreddersydd foredrag og lynkurs for å kick starte og implementere FuelBox i skolene! La oss inspirerer lærere til å bruke FuelBox for å skape et trygt og godt læringsmiljø og la oss vise foreldrene på skolen hvordan de kan forsterke effekten av dette arbeidet hjemme med sine barn og unge. 
Les mer

Gode samtaler på barnehagens aktivitetsplan

Vi har skreddersydd foredrag og lynkurs for å kick starte og implementere FuelBox i barnehagene! La oss inspirerer de ansatte til å bruke FuelBox for å skape en trygg og god barnehagehverdag og la oss vise foreldrene i barnehagen hvordan de kan forsterke effekten av dette arbeidet hjemme med sine barn.
Les mer

Våre foredrag

Våre foredrag har som mål å inspirere og motivere mennesker til å bli mer nysgjerrige på seg selv og menneskene rundt dem. Vi deler historier og forskning for å øke forståelsen for verdien av gode samtaler for personlig og profesjonell utvikling, prestasjoner, innovasjon og lederskap.
Les mer

tilbake