For me, the purpose of education is to help young people understand the world around them and engage in the world within them. 

Dette sitatet fra Sir Ken Robinson er nøyaktig hva FuelBox i skolen handler om. Gjennom refleksjoner og gode samtaler om identitet, verdier, følelser, drømmer og samfunnet vårt, vil elevene utvikles og deres relasjoner bli styrket. Å føle seg sett, verdsatt og kjenne at du hører til i en klasse, er grunnleggende for at læring skal skje og for å få robuste og trygge elever!

Relasjoner på timeplanen

Vi leverer gratis foredrag og workshop til skoler som ønsker å bruke FuelBox i alle klasserom,
inkludert inspirasjonsforedrag til skolens foreldre.
Vi har skreddersydd foredrag og lynkurs for å kick starte og implementere FuelBox i skolene! La oss inspirerer lærere til å bruke FuelBox for å skape et trygt og godt læringsmiljø og la oss vise foreldrene på skolen hvordan de kan forsterke effekten av dette arbeidet hjemme med sine barn og unge. 
Kontakt oss

Emotions can get in the way or get you on the way. 

FuelBox i barnehagen

Gode samtaler på barnehagens aktivitetsplan

Vi har skreddersydd foredrag og lynkurs for å kick starte og implementere FuelBox i barnehagene! La oss inspirerer de ansatte til å bruke FuelBox for å skape en trygg og god barnehagehverdag og la oss vise foreldrene i barnehagen hvordan de kan forsterke effekten av dette arbeidet hjemme med sine barn.
Kontakt oss

tilbake