La oss skreddersy
din FuelBox

Vi kan skreddersy din egen FuelBox for å møte din organisasjons spesifikke interne eller eksterne behov. Dette kan være et helt nytt innhold eller kun ditt selskaps logo på våre eksisterende Fuelbox. Vi skreddersyr nytt innhold  i tett samarbeid med organisasjoner.

Kontakt oss for ditt skreddersømprosjekt

Bedre relasjoner og øke hverdagslæringen i Skatteetaten

FuelBox SKATTEETATEN skaper en arena for å bli bedre kjent, dele perspektiver, lære av hverandre og forstå hverandre bedre. For å skape en endringskultur der Skatteetaten tenker nytt og annerledes, må de være nysgjerrige og utfordre hverandre og status quo med spørsmål.

FuelBox SKATTEETATEN gir de ansatte anledning til å dyrke den positive nysgjerrigheten og skape utvikling både gjennom bedre relasjoner og økt hverdagslæring.

Dele, lære og skape tilhørighet i Atea

Gjennom FuelBox ATEA EXPLORE ønsker Atea å engasjere alle ansatte til refleksjon og gode samtaler rundt viktige, meningsfulle, spennende, utfordrende og morsomme spørsmål. Dette gjør hver enkelt ansatt, hvert team og hele organisasjonen bedre rustet til å møte fremtiden sammen.

Skape en felles arbeidskultur i nye Stavanger Kommune

Når tre kommuner med totalt 11 000 ansatte skal slås sammen til en blir det viktig å skape en felles kultur og stolthet over sin nye kommune. FuelBox STAVANGER KOMMUNE skal engasjere alle ansatte til gode samtaler for å utvikle og styrke relasjoner, prestasjoner og kulturen i hele den nye kommunen.

Gode samtaler over et bedre måltid

Gode samtaler går hånd i hånd med god mat og drikke – de nytes gjerne best i kombinasjon. Vi brandet FuelBox VENNER, FAMILIE og PAR med Ostehusets logo slik at besøkende på Ostehuset i Stavanger sentrum kan benytte seg av gode samtaler på boks hver gang de er innom.


Implementere ny strategi med FuelBox

Da DNB lanserte sin nye strategi, skreddersydde vi en FuelBox som skulle engasjere alle ansatte i gode samtaler for å skape forståelse, eierskap og lojalitet til den nye strategien. Avgjørende for at mennesker skal engasjere seg i disse samtalene er også gode relasjoner, slik at boksen inneholder også gode spørsmål for å utvikle psykologisk trygghet i team.

FuelBox som igangsetter av tverrfaglig samarbeid

For å forsterke verdien av det interne initiativet Purple Lunch i Telia Norge; som er kollegial blind dates, skreddersydde vi en egen FuelBox for å engasjere kollegaene i relevante og morsomme samtaler på disse lunchene. Spørsmålene omfatter alt fra å dele personlige historier til å diskutere lederskap og innovasjon.

Da Volvo Car Norway AS skulle samle sitt team i Oslo , stod gode samtaler på agendaen! Gode samtaler for å bli bedre kjent som mennesker og som profesjonelle kollegaer! Vi brandet FuelBox VENNER og FuelBox TEAM med logoen deres – og de gode samtalene vil nå være tigjengelig for ansatte der langt utover denne samlingen!

I have enough great conversations.
Said nobody.
Never.

Gode samtaler i interne utviklingsprogrammer

For bilforhandleren Bavaria utviklet vi egne leder og teambokser for å jobbe med kulturen i Bavaria, utvikle team og trene ledere.
Spørsmålene i denne boksen er på norsk på en side og svensk på den andre for å kunne brukes på tvers av landegrensene i selskapet.

Skape menneskemøter for sine gjester

Petter Stordalen og Nordic Choice Hotel sin Quality kjede ønsker å være Fun & Friendly og ikke bare levere sine gjester flotte fasiliteter, deilig mat og behagelige senger, men også menneskemøter! Derfor har vi skreddersydd en egen FuelBox som du kan nyte gode samtaler med på alle Quality Hotel i Skandinavia, enten du er der med kjæresten, venner, kollegaer, familien eller kunder!

You get the answers, emotions, and connections that you have the courage to ask for.

Gode samtaler rulles ut i COOR

Alt COOR driver med handler om interaksjon mellom mennesker og DET ønsker de å være best på! Ulike profesjonelle FuelBoxer ble brandet med egen logo og vi fikk jobbe sammen med ledergruppen for å sikre at boksene kan skape mest og best mulig verdi på alle COOR sine lokasjoner i landet!

Gode samtaler for PAR som lever med sykdom

Å snakke sammen er avgjørende og kanskje krevende i alle parforhold. Hva om dere i tillegg står midt i en krise der en av dere er, eller har vært alvorlig syk? Da er de gode samtalene kanskje både enda viktigere og vanskeligere å få få til. Sammen med Kreftomsorg har vi utviklet en egen FuelBox til disse parene. Innholdet er kvalitetsikret av Professor i psykologi og samlivsterapeut Frode Thuen.
Les mer og kjøp her

Den viktige samtalen for UNGDOM som lever med sykdom eller tap av sine nærmeste.

FuelBox UNG PÅRØRENDE passer for ungdom, fra 13 år og oppover, som lever med konsekvensene av alvorlig sykdom og død. Denne FuelBox kan brukes av fagpersoner som et utgangspunkt for samtale med og mellom unge pårørende. Den kan også brukes av foresatte for å komme i dialog med sine ungdommer. Hovedhensikten med FuelBox UNG PÅRØRENDE er å bidra til samtaler som hjelper, utvikler og styrker disse i en krevende livssituasjon. Boksen er diagnosenøytral. 
Denne FuelBox UNG PÅRØRENDE er skreddersydd av Kreftomsorg Rogaland i samarbeid med Ung Kreft, Montebellosenteret og Fuel It AS. Boksen er utviklet med støtte fra Extrastiftelsen. Vi har fått nyttig innspill fra unge pårørende, deres foreldre og fagpersoner i utvikling av spørsmålene og faglige innspill fra psykologspesialist Marianne Straume og Førsteamanuensis og forsker May Hauken ved Senter for krisepsykologi.

Kommer her

Arbeider du med pårørende?

FuelBox FOR FAGFOLK – OM PÅRØRENDE er boksen for dere som ønsker å inkludere familie og nettverk. Den inneholder spørsmål som skal skape grunnlag for gode samtaler i arbeid med pårørende, og skape gode refleksjoner med fokus på pårørende og deres rolle. Vi har utviklet denne boksen for PårørendeSenteret i Stavanger. Innholdet er kvalitetssikret av Psykiater Anne Kristine Bergem og Psykologspesialist Kari Bøckmann. Boksen er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet.
Les mer og kjøp her

FuelBox i Den Kulturelle Skolesekken

I samarbeid med Klostergarden utviklet vi denne FuelBox som en del av DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN i Rennesøy Kommune. Med denne skreddersydde boksen ønsker de å engasjere barn og unge i ulike skoleklasser til å utforske og lære, om ulike temaer knyttet til Utstein og Fjøløy.

Asperger og Autisme

Sammen med SPISS har vi utviklet en FuelBox for mennesker med ASD. Disse kan ha mange ulike tanker og utfordringer som det kan være vanskelig å finne rom og trygghet nok til å snakke med andre om.  FuelBox ASD skaper rammer via gode, åpne spørsmål som kan gjøre det enklere å snakke om både hverdagslige og morsomme, men også vanskelige og viktige temaer.
Les mer og kjøp her

Velkommen hjem til ditt Vestlands Hus

Når Vestlands Hus og Gusterud Bygg ferdigstiller en bolig og eierene flytter inn, får de gode samtaler som innflyttingsgave fra sin husbygger! Dette er stas! En FuelBox PAR, FAMILIE eller VENNER sørger for gode samtaler i ditt nytt hjem sammen med Vestlands Hus!

Curiosity is the key to create
and nourish all relationships. 
Stay curious.  
Ask questions.

Logo på Santanders TEAM-bokser

Da Santander samlet alle ansatte på IT til et nordisk ONE TEAM skapte FuelBox TEAM gode samtaler rundt bordene! De har boksene med seg videre inn i sitt arbeid på å skape ONE TEAM tuftet på build relationships, build competence and build bridges!

Innovasjon Norge sin bærekraftboks!

Denne FUELBOX er spesiallaget for Innovasjon Norge, og spesielt tilpasset for å engasjere i samtaler rundt strategi, innovasjon, forretningsmodell, organisasjonsutvikling og ikke minst – bærekraftig utvikling. Boksen supplerer Business Model Canvas og andre verktøy Innovasjon Norge benytter i kundedialogen. Boksen kan med fordel også benyttes internt i bedrifter – i styremøter og ledersamlinger, teambygging og utviklingsprosjekter. Boksen er på norsk og engelsk!!

Ignite curiosity.
Fuel connections.

Spørsmål er viktig internt og eksternt i Personalhuset.

I Personalhuset er en av grunnverdiene «å utfordre», og de tror at det å stille spørsmål, både til seg selv og til andre, er nødvendig for utvikling. Gjennom gode samtaler styrkes samholdet og samhandlingen i et team og deres FuelBox inneholder spørsmål som på en spennende og engasjerende måte skaper gode samtaler kollegaer imellom. Målet er å skape trivsel, tillit og trygghet i et team, selve fundamentet for prestasjoner og innovasjon i en organisasjon.

Novartis leder ga FuelBox i gave!

Da lederen skulle slutte i teamet ble avskjedsgaven en brandet FuelBox FAMILIE til alle og en hel dag med inspirasjonsfordrag og TalkShops med FuelTeamet. Dette digget vi!

FuelBox på arbisk

I samarbeid med Smart Dubai har vi utviklet en arabisk versjon av FuelBox TEAM og LEDER til bruk for 10.000 ansatte i Myndighetene i Dubai.  Ved hjelp av FuelBox får lederne bruke nysgjerrighet, involvering og utvikling av sterke relasjoner for å skape mer samarbeid, bedre prestasjoner, innovasjon og HAPPINESS at work.

FuelBox is a powerful, game-changing tool offering a blueprint that stimulates and steers constructive conversations among leaders and teams. In creating our local version of FuelBox, we were committed to adapting and customising the content to the UAE’s vision, values, and aspirations. We therefore introduced themes such as happiness, which is our main objective at Smart Dubai and a primary goal of our wise leadership, as well as tolerance, which has become a central theme and key value in the emirates, with 2019 designated as the Year of Tolerance.
Smart Dubai’s Director General, Her Excellency Dr Aisha Bint Butti Bin Bishr  

Gode samtaler på julebord

Da Zevent skulle arrangere julebord for Finn.no valgte de å brande FuelBox VENNER med finn-logoen for å kickstarte gode samtaler rundt bordene. Lange middager på årets julebord er en ypperlig anledning til å la folk få bli bedre kjent med hverandre!

Wintershall Dea

Organisasjonene Wintershall og Dea har slått seg sammen og ønsket å bruke FuelBox for å bygge opp den nye felles kulturen. Resultatet ble branding av FuelBox TEAM og RISIKO OG SAMHANDLING. Verdiene som det skal jobbes mot fikk selvfølgelig pryde boksen. Vi bidrar med trening av nøkkelpersoner og ledere for å sikre implementering av FuelBox for hele organisasjonen!

Profesjonelle bokser i bruk hos AkerBP

AkerBP fikk sin branding på alle de ulike profesjonelle boksene våre. Boksene skal brukes i ulike interne prosesser i AkerBP for å utvikle ledere, medarbeidere og team. Vi ønsker dere lykke til med mange gode samtaler fremover!

Hedin Automotive

Da Bavaria ble Hedin Automotive fikk de nye kollegaer i Sveits. Den snart 5 år gamle skreddersydde FuelBox BAVARIA ble da oversatt til tysk og sendt til Sveits sammen med Kultur- og Kommunikasjonsdirektøren for å trene ledere og team her i tråd med selskapets opprinnelige verdier og fokusområder! Utrolig stas å se at gode samtaler aldri går ut på dato!

Bygger en high performance culture med skreddersydd FuelBox

Sammen med Bjørnson Psykologene og Skanem har vi utviklet en FuelBox på skreddersøm bygget på de pilarene forskning viser er avgjørende for å utvikle en high performance kultur.

Dette har blitt et lederverktøy for å utvikler og styrke mennesker og relasjoner i teamene og for å involvere alle ansatte i refleksjon og dialog rundt de temaene Skanem har definert som kritiske for å lykkes fremover. Vi har hatt digitale ledersamlinger over hele verden og ser frem til å følge hver enkelt leders erfaring med FuelBox i sitt land!

Skreddersøm for Deloitte
Sammen med Deloitte har vi laget en skreddersydd FuelBox for å møte studenter og nyansatte med nysgjerrighet og samtaler som ikke bare gir ren informasjon, men gir opplevelsen og følelsen av hvem Deloitte er.

tilbake