#fuelspiration

Våre foredrag har som mål å inspirere og motivere mennesker til å bli mer nysgjerrige på seg selv og menneskene de har rundt seg og øke bevisstheten rundt av verdien av gode samtaler for personlig og profesjonell vekst, sterke relasjoner, læring, prestasjoner, innovasjon og lederskap.

Våre programmer

Vi jobber med mange organisasjoner og myndigheter for å hjelpe de til å implementere FuelBox som et verktøy for å endre kultur, trene ledere, utvikle mennesker og team, samt skape innovasjon.
Vi skreddersyr våre foredrag og program til den enkelte kundes behov.

“Vi har gjort en rekke forskjellige ting når det kommer til teambuilding og salgstrening, men dette er det beste noensinne! Dette har gitt oss noe mer, noe vi kan benytte for fremtiden, noe som forplikter. En fantastisk dag med Tonje og Berta!”

ConvaTec Norway

Våre mest populære foredrag

Vi skreddersyr foredragene til konferansers og organisasjoners spesifikke behov. Nysgjerrighet, menneskelig relasjoner og kommunikasjon er et gjennomgangstema i alle våre foredrag.
Kontakt oss 

“Jeg har samarbeidet med FuelBox-teamet flere ganger, og Tonje Flack skaper engasjement, formidler med troverdighet og glød, og gjør det enkelt for ledere å bruke FuelBox selv i sitt daglige virke etter endt workshop. Kort fortalt: FuelBox fungerer og skaper effekt!” 

Solfrid Flateby, Communication & HR Senior Specialist

Nysgjerrighet på menyen

Nysgjerrighet er nøkkel til å utvikle relasjoner til andre. Det er også kjernen i innovasjon, lederskap og det å forstå våre kunders behov. 
La oss bevisstgjøre og inspirere dere til å bli mer nysgjerrig på dere selv, hverandre, muligheter i bransjen og i organisasjonen, og ikke minst på deres kunder og klienter!
Dette foredraget er perfekt for en intern samling eller konferanse, spesielt dersom deltagerene i etterkant bruker FuelBox til å dyrke nysgjerrigheten på hverandre under en påfølgende middag!

“Berta er et fyrverkeri på scenen! Hun har publikum i sin hule hånd fra start til slutt!”

Vibeke Holtskog, Holtskog AS

Gode samtaler spiser strategi til frokost

Du kan ha den perfekte strategien for din organisasjon, men dersom menneskene som skal iverksette denne ikke trives på jobb eller føler seg involvert og verdsatt, vil ikke din strategi være verdt noe. 
En organisasjonskultur hvor menneskene kjenner samhold er en organisasjon som tar aktive valg for å skape arenaer hvor de ansatte involveres og kan dele med og lære av hverandre. 
Dette foredraget passer for team, ledere og organisasjoner som tror at kommunikasjon og sterke relasjoner på arbeidsplassen er avgjørende for prestasjoner og resultater!

“Berta er en eksepsjonell talentfull foredragsholder, med en egen evne til å engasjere og inspirere. Hun når ut til alle med sin evne til å kommunisere!”

Ingeline Kaldestad,  Næringsforeningen

Gode samtaler spiser teknologi til frokost

Det er en god grunn til å være bekymret for sosiale relasjoner i vår del av verden. Ensomhet er en voksende epidemi samtidig som den digitale tidsalder gir oss uante muligheter. Den digitale og analoge verden må forsterke hverandre, ikke undertrykke hverandre. Psykologisk trygghet i form av sterke relasjoner og tillit er kritisk for innovasjon.  
Hvorfor ikke balansere din teknologikonferanse med dette foredraget for å sikre at vi ikke mister det menneskelige aspektet i den fantastiske digitale verden vi lever i?

“Alle trenger vi påfyll i hverdagen og i alle slags relasjoner – inspirerende og spennende foredrag av en brennende engasjert Berta Lende Røed”

Svein Erik Falkeid, Project Manager Equinor

Gode samtaler på resept

Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og hørt. Å kjenne at noen forstår og bryr seg. Å tilhøre.
Forestill deg at vi kunne skrive ut resepter med gode samtaler på til våre pasienter?
Eller til oss selv av og til…
Dette foredraget er skreddersydd for alle som jobber i helsesektoren!

“Berta er en stjerne på scenen. Hun fanger publikum med sin historie, hun er klok, trygg og samtidig underholdende. Budskapet om viktigheten av gode samtaler på alle arenaer i livet formidles med entusiasme og troverdighet. Enhver samling av mennesker, uavhengig av profesjon, interesse eller status vil kunne ha direkte nytte av å høre Berta fortelle sin hemmelighet.”

Anne-Mari Hernes, Leder i Meetings

Et foredrag om tillit, kultur og samhandling

En felles risikokultur og samhandling mellom mennesker kommer ikke med den årlige team-buildingen eller gode presentasjoner. De små øyeblikkene, relasjonene og de daglige handlingene skaper den kulturen du er stolt av å være en del av.

Foredraget tar deg med på en historie om tillit og setter fokus elementer som er kritiske for å skape en felles kultur og risikoforståelse, bedre samhandlingen og forberede organisasjonen på det ukjente.

Dette foredraget er spesielt utviklet for deg som jobber i et miljø hvor det å forstå og håndtere risiko og endringer, er en viktig del av arbeidsdagen.

“Berta er en dedikert, inspirerende, engasjert og aktiv foredragsholder. Hun belyser på en tydelig og morsom måte viktigheten og kunsten i god kommunikasjon. Innholdet i foredraget hennes kan relateres så vel til privatlivets gleder gjennom våre samspill og kommunikasjon med partner, barn, familie og venner, som til kommunikasjon i relasjonene vi står overfor i ulike jobbsituasjoner. Vi brukte Berta for å belyse viktigheten av god og tydelig kommunikasjon i relasjon med nærmeste kolleger og i relasjon til pasienter fra et lege- og sykepleierperspektiv.”
 

Therese Cordt-Hansen, Brand Manager Novo Nordisk

Jeg skal fortelle deg min hemmelighet

Hvordan kunne savnet etter de gode samtalene med mannen, utviklet seg til et helt konsept som finnes i tusenvis av hjem, skoler og arbeidsplasser i store deler av verden? Hvordan kunne denne lille boksen bli et verktøy for utvikling av mennesker, ledere og team i flere av de største organisasjonene i Norge og og sende den norske gründeren helt til Dubai for å jobbe med myndighetene der? Dette foredraget gir innblikk i gründerreisen og konkrete tips til hvordan vi kan jobbe med nysgjerrighet og kommunikasjon for å utvikle tillitsfulle relasjoner og sterke prestasjoner.

Anne Sophie sitt foredrag inspirerer og berører følelsesmessig. Gode samtaler handler om å by på seg selv og pirke litt under overflaten. Historiene hennes oppleves troverdig, sterke og sårbare på en gang. For å komme innpå hverandre relasjonelt må man dele det som kan gjøre en forskjell. 
Hun inviterer oss inn i mulighetene som ligger i FuelBox. Samtalekortene er bare starten, det handler om hvordan du griper samtalen videre og gjør den magisk for deg selv og den andre.

Ole Magnus Hetland, Læringsløp Drammen

Ledelse under ekstreme forhold

Hvordan er det å lede mennesker som ikke vil ledes? De som tar all plass i en gruppe samtidig med andre som forsøker å gjemme seg bort? Hvordan støtte og løfte frem de som ikke en gang vil være der og som skyter fra hofta så snart de får mulighet? Og hva med de som hver dag bare ønsker å bli sett, få ros og anerkjennelse og går helt i kjelleren når det ikke går akkurat slik de hadde tenkt? Anne Sophie har lang erfaring som leder fra næringslivet, men det var i jobben som lærer hun fikk den beste ledertreningen.
Dette er et morsomt, tankevekkende og engasjerende foredrag for alle ledere i alle bransjer!

“Anne Sophie hadde en fantastisk kickoff på skolen vår! Hun er både engasjerende og tydelig på det som er viktig for oss i skolen.”

Marie Holmebakken Heggelund, Miljøterapeut Frøyland Ungdomskule

Relasjoner på timeplanen

Vi har skreddersydd foredrag for både foreldre og ansatte på skoler. La oss inspirere lærere og gi de et lynkurs for å implementere de gode samtalene i klasserommet. Inviter oss til å bidra på foreldremøter for å inspirere foreldre til å forsterke effekten av skolens arbeid med utvikling og relasjoner.
Foredraget kan følges opp av en TalkShop og WorkShop for å sikre mest mulig verdi av FuelBox på din skole.

“Anne Sophie er veldig inspirerende, entusiastisk og engasjert som foredragsholder og kommer med eksempler vi kan kjenne oss igjen i her på skolen. Det at hun har lang erfaring med å bruke FuelBox i egne klasser og ga gode eksempler på hvordan bruke FuelBox, gir stor troverdighet ovenfor lærerne.”

Annichen Hveding, Sosiallærer Marienlyst skole, Oslo

Bli med på en Fuelgood Experience

tilbake