36 spørsmål til profesjonell intimitet

Hva er det som gjør at noen team lykkes bedre enn andre? Hva kjennetegner de teamene som presterer best og de arbeidsplassene der de ansatte gleder seg til å gå på jobb? I følge en intern undersøkelse hos Google, Project Aristotle – en hyllest til Aristotle sitt sitat; «The whole is greater than the sum of its parts», er psykologisk trygghet det absolutt mest fremtredende kjennetegnet på høyt-presterende team. Amy Edmondson fra Harvard var den som først introduserte oss for begrepet psykologisk trygghet som handler om å skape et arbeidsmiljø der alle kjenner seg trygge nok til å være åpne og sårbare, si sin mening, utfordre det etablerte og komme med nye ideer og innspill.

Hvordan kommer vi dit som et team? Hvordan kan vi utvikle disse sterke tillitsfulle relasjonene som egentlig er selve grunnlaget for psykologisk trygghet? Å snakke sammen, ansikt til ansikt, trumfer alt når det gjelder å utvikle relasjoner mellom mennesker. Det å dele våre tanker, følelser og historier med hverandre skaper nærvær, forståelse, gjenkjennelse, respekt, toleranse, tillit, tilhørighet – ja til og med kjærlighet. Kanskje har vi kommet dit at profesjonell distanse bør erstattes av profesjonell intimitet i arbeidslivet?
I følge forskningen til Arthur Aron m.fl så er samtaler, ansikt til ansikt, veien å gå for å utvikle nære relasjoner mellom mennesker. Den viser at man kan aksellerere intimiteten i relasjoner mellom mennesker ved å la de stille hverandre 36 utvalgte spørsmål som krever en stadig økende grad av åpenhet og sårbarhet: The Experimental Generation of Interpersonal Closeness

Jeg leste denne studien for første gang i år og innså jeg at nesten alle disse spørsmålene allerede finnes i våre ulike FUELBOX, om ikke helt identiske, så ikke langt i fra. Så fikk jeg høre fra en ansatt i DNB, banken som er kjent for å være nytenkende og opptatt av skape en attraktiv arbeidsplass for sine ansatte, at han hadde brukt disse 36 spørsmålene fra forskningen;

“Da vi skulle starte opp med et helt nytt team av Summer Interns fant vi ut at vi måtte bli bedre kjent. Vi gikk gjennom de 36 spørsmålene over en periode på 36 dager og opplevde at vi ble mye bedre kjent. Vi oppdaget sider ved oss selv og andre som vi aldri ville tenkt på å utforske. Noe som absolutt styrket samarbeidsevnene våre.”

Christoffer Sapienza, Markedsfører i DNB

Jeg lot meg inspirere av Christoffer Sapienza, og publiserte denne uken de 36 spørsmålene under KOLLEGAER i vår digitale FuelBox. Vi er nå flere uker inne i COVID19-situasjonen. Uker med nedleggelser, permitteringer, usikkerhet og sosial distanse. Mens usikkerheten nok vil henge over oss en stund til, er iallefall en ting sikkert. Og det er at menneskene er vår viktigste ressurs! En usikker fremtid krever robuste team med ansatte som både vil, kan og tør tenke nytt sammen! Ansatte som ikke bare jobber under samme logo, men sammen for hverandre!

Kan man virkelig skape tillitsfulle relasjoner i et team ved å bare snakke seg gjennom disse 36 spørsmålene? Kanskje er det verdt et forsøk? I verste fall så bli man bare enda bedre kjent gjennom 36 spennende samtaler!

Lykke til!
Berta

FuelBox Norge