Strategiske samarbeidspartnere

Climateadvisor

For å sikre sunn vekst i næringslivet må vi ha både et kommersielt og bærekraftig perspektiv. Climateadvisor har fokus på mennesker og bærekraftig utvikling, og hvordan virksomheter kan identifisere mulighetsrom og bruke det som et konkurransefortrinn.

De ønsker å sette bærekraft på agendaen, og vi har derfor inngått et strategisk samarbeid med Climateadvisor for å bidra til mer og bedre dialog på temaet i næringslivet og det offentlige.

I samarbeid med Climateadvisor har vi skreddersydd 180 spørsmål innen bærekraft i FuelBox-appen. Spørsmål for å engasjere ansatte til å dele med og lære av hverandre innen ulike kategorier, alt fra forretningsmodell innovasjon, sirkulær økonomi, kultur for bærekraft og grønnvasking.

Les mer om Climateadvisor og hvordan de kan bidra til en bærekraftig forretningsstrategi og utvikling i din organisasjon under.

FuelBox Norge