Strategiske samarbeidspartnere

PwC

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning.
De har vært en pioner i sin bransje helt siden de startet opp for om lag 150 år siden. 

I Norge er de 2300 ansatte fordelt på 27 kontorer. Hos PwC jobber alt fra revisorer, teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere og organisasjonspsykologer side om side for å skape tillit i samfunnet og løse viktige problemer. 

Fuelbox har gjennom flere år hatt et strategisk samarbeid med PwC for å operasjonalisere og trene ledere og organisasjoner til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak og endringer.

Dette samarbeidet er et godt eksempel på at samarbeid er den nye konkurransen. Vi opplever at PwC er en organisasjon som vil litt mer for sine kunder, og dermed involverer oss i FuelBox der det kan forsterke deres leveranse.

Climateadvisor

For å sikre sunn vekst i næringslivet må vi ha både et kommersielt og bærekraftig perspektiv. Climateadvisor har fokus på mennesker og bærekraftig utvikling, og hvordan virksomheter kan identifisere mulighetsrom og bruke det som et konkurransefortrinn.

De ønsker å sette bærekraft på agendaen, og vi har derfor inngått et strategisk samarbeid med Climateadvisor for å bidra til mer og bedre dialog på temaet i næringslivet og det offentlige.

I samarbeid med Climateadvisor har vi skreddersydd 180 spørsmål innen bærekraft i FuelBox-appen. Spørsmål for å engasjere ansatte til å dele med og lære av hverandre innen ulike kategorier, alt fra forretningsmodell innovasjon, sirkulær økonomi, kultur for bærekraft og grønnvasking.

Les mer om Climateadvisor og hvordan de kan bidra til en bærekraftig forretningsstrategi.

Matae

Matae er et innovativt rekrutterings- og rådgivningsselskap som utfører tjenester i krysningspunktene mellom, strategi, organisasjon og mennesker. Deres formål er å skape rom hvor eiere, styremedlemmer og ledere kan møtes, samarbeide og engasjere seg for å styrke og utvikle sine virksomheter. Tilnærmingen deres bygger på samarbeid og dyp faglig innsikt i hva som fungerer.

Matae tilbyr rådgivningstjenester i krysningspunktet mellom strategi og organisasjon. De bistår organisasjoner med å finne retning, navigere gjennom komplekse utfordringer og finne de rette menneskene til å styre skuten. De vet hva som er på agendaen for eiere, styrer og ledere; og står skulder ved skulder med kunder og kandidater hver eneste dag.

Matae anvender FuelBox fordi de har erfart hvor stor effekt det kan ha å jobbe strukturert med verktøyet over tid.

PwC

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning.
De har vært en pioner i sin bransje helt siden de startet opp for om lag 150 år siden. 

I Norge er de 2300 ansatte fordelt på 27 kontorer. Hos PwC jobber alt fra revisorer, teknologer, økonomer, tjenestedesignere, ingeniører, samfunnsvitere og organisasjonspsykologer side om side for å skape tillit i samfunnet og løse viktige problemer. 

Fuelbox har gjennom flere år hatt et strategisk samarbeid med PwC for å operasjonalisere og trene ledere og organisasjoner til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak og endringer.

Dette samarbeidet er et godt eksempel på at samarbeid er den nye konkurransen. Vi opplever at PwC er en organisasjon som vil litt mer for sine kunder, og dermed involverer oss i FuelBox der det kan forsterke deres leveranse.

Climateadvisor

For å sikre sunn vekst i næringslivet må vi ha både et kommersielt og bærekraftig perspektiv. Climateadvisor har fokus på mennesker og bærekraftig utvikling, og hvordan virksomheter kan identifisere mulighetsrom og bruke det som et konkurransefortrinn.

De ønsker å sette bærekraft på agendaen, og vi har derfor inngått et strategisk samarbeid med Climateadvisor for å bidra til mer og bedre dialog på temaet i næringslivet og det offentlige.

I samarbeid med Climateadvisor har vi skreddersydd 180 spørsmål innen bærekraft i FuelBox-appen. Spørsmål for å engasjere ansatte til å dele med og lære av hverandre innen ulike kategorier, alt fra forretningsmodell innovasjon, sirkulær økonomi, kultur for bærekraft og grønnvasking.

Les mer om Climateadvisor og hvordan de kan bidra til en bærekraftig forretningsstrategi.

Matae

Matae er et innovativt rekrutterings- og rådgivningsselskap som utfører tjenester i krysningspunktene mellom, strategi, organisasjon og mennesker. Deres formål er å skape rom hvor eiere, styremedlemmer og ledere kan møtes, samarbeide og engasjere seg for å styrke og utvikle sine virksomheter. Tilnærmingen deres bygger på samarbeid og dyp faglig innsikt i hva som fungerer.

Matae tilbyr rådgivningstjenester i krysningspunktet mellom strategi og organisasjon. De bistår organisasjoner med å finne retning, navigere gjennom komplekse utfordringer og finne de rette menneskene til å styre skuten. De vet hva som er på agendaen for eiere, styrer og ledere; og står skulder ved skulder med kunder og kandidater hver eneste dag.

Matae anvender FuelBox fordi de har erfart hvor stor effekt det kan ha å jobbe strukturert med verktøyet over tid.

FuelBox Norge