Hils på FuelBox-gjengen!

Berta Lende Røed

CEO og Relasjonsarkitekt

+47 957 58 739

berta@fuelbox.no

Tonje Flack

CMO og Relasjonsarkitekt

+47 909 56 306

tonje@fuelbox.no

Anne Sophie Gjems

Ansvarlig for samfunn og Relasjonsarkitekt

+47 975 63 423

annesophie@fuelbox.no

Thomas Lende Røed

COO og Relasjonsarkitekt

+47 908 03 933

thomas@fuelbox.no

FuelBox Norge