Thomas Lende Røed

Relasjonsarkitekt og COO i FuelBox. 

+47 908 03 933 // Thomas@fuelbox.no

Last ned bio, bilder og logo

Thomas er opptatt av å få ledelse til å skje! Hvordan går vi fra å snakke om ledelse og forstå hva vi må gjøre til å faktisk gjøre det. Ledelse skjer i de små handlingene hver eneste dag og behøver ikke være komplisert. Thomas er spesielt opptatt av dette i risikoutsatt industri der bygging av motstandskraft i team og evnen til å håndtere uforutsette hendelser er viktig . Med bakgrunn fra Sjøforsvaret og olje og gass bransjen, har han erfaring med ledelse i situasjoner utenfor trygge kontormiljø, og kan bidra både som fasilitator og coach for å igangsette den helt nødvendige treningen på utøvelse av ledelse i praksis.   

Hvilken tematikk snakker Thomas om? 

  • Bygge og utvikle tillit i team 
  • Praktisk ledelse i risikoutsatte virksomheter 
  • Samhandling i prosjekter 
  • Øve på kommunikasjon og feedback 
  • Å bygge prosesser i en vekstbedrift 

Vil du slå av en prat med Thomas?
Hør mer om hva han driver med eller hvordan hans kompetanse kan komme til nytte i din bedrift eller organisasjon!

FuelBox Norge