Personvernerklæring

1 Innledning
I FuelBox AS (heretter kalt «FuelBox») tar vi ditt personvern på alvor. Derfor har vi alltid ditt personvern og vårt ansvar i tankene når vi samler inn og behandler personopplysninger. Personopplysninger er data som kan knyttes til deg, som vi samler inn når du kjøper og bruker våre produkter og tjenester. Vi har ansvar for å håndtere all data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og dine forventninger som bruker.

Det er FuelBox som er behandlingsansvarlig, det vil si den virksomheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som er beskrevet i denne erklæringen. I denne erklæringen finner du utfyllende informasjon om hvordan vi i FuelBox samler, lagrer og bruker personopplysninger.

2 Hva bruker FuelBox dine data til?
FuelBox samler inn og bruker data for å kunne tilby produkter og tjenester av best mulig kvalitet til alle våre brukere. Vi bruker data til å:

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det på en sikker og god måte i samsvar med de forventningene våre brukere har. Vi må også oppfylle en rekke krav fra både norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og et behandlingsgrunnlag. Dette handler om at det er du som eier dine opplysninger og derfor må vårt formål med å samle og bruke opplysninger om deg, ha et behandlingsgrunnlag. Vi må også sørge for å slette opplysningene vi har lagret om deg når formålet med behandlingen er oppnådd.

3 Hvilke opplysninger samles inn?
FuelBox samler personopplysningene du selv oppgir når du handler i nettbutikken vår eller kjøper et abonnement på digitale FuelBox. Disse personopplysningene samles inn for å kunne håndtere dine bestillinger og kjøp.

3.1 Ved kjøp i nettbutikk
Når du handler på nettsidene våre ber vi deg om:

Dersom du velger å opprette en konto, lagrer vi opplysningene du har oppgitt slik at du sparer tid neste gang du handler i nettbutikken vår.

Om du benytter deg av fakturabetaling for organisasjoner når du handler på nettsidene våre, ber vi deg om:

3.2 Ved kjøp av FuelBox-abonnement
Når du velger å abonnere på FuelBox Premium ber vi deg om:

Organisasjoner som inngår avtale om abonnement på FuelBox Proff med tilhørende fakturaavtale blir bedt om:

Når du blir FuelBox Proff-bruker ved å knytte deg til en organisasjons abonnement, ber vi deg om:

3.3 Ved besøk på våre digitale flater
Når du besøker nettsidene våre eller bruker digitale Fuelbox installeres informasjonskapsler (cookies) på din enhet, som samler inn opplysninger om din bruk av våre digitale flater.

I del 4 kan du lese mer om hvilke cookies vi bruker og til hvilke formål.

4 Hvordan bruker FuelBox informasjonskapsler?
Når du besøker nettsidene våre eller bruker digitale FuelBox, installeres informasjonskapsler (cookies) lokalt på din enhet (PC, mobiltelefon eller nettbrett). Fuel It bruker cookies til tre formål:

Når du avlegger et besøk på nettsidene våre eller bruker digitale FuelBox installerer vi cookies som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av våre digitale flater. Dersom du har tillatt cookies i din nettleser, kan vi også installere cookies som tjener andre formål, som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til cookies når som helst.

Det tas forebehold om at det kan forekomme cookies som ikke er dokumentert i denne oversikten.

Statistikkverktøy

For at vi skal kunne utvikle og forbedre våre digitale flater, bruker vi verktøyene Google Analytics (levert av Google, Inc) og Hotjar (levert av Hotjar Ltd.) for å måle trafikk og adferd. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av Google Tag Manager (levert av Google, Inc). Både Google Analytics og Hotjar bruker cookies for å analysere hvordan besøkende bruker våre digitale flater. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Det vil si at opplysningene aldri vil kunne spores tilbake til enkeltbrukere, og heller ikke behandles individuelt, men slått sammen i grupper.

Utfyllende informasjon om hvilke cookies som brukes:

Hvis du ikke ønsker at FuelBox skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av:

Publiseringsløsninger

Publiseringløsningene vi bruker oppretter også cookies når du besøker våre digitale flater. Vi bruker publiseringsløsningen WordPress for nettsidene våre og publiseringsløsningen Netlify for vår digitale FuelBox-løsning.

Utfyllende informasjon om hvilke cookies som brukes:

Administrere cookies

I innstillingene til nettleseren din finner du en oversikt over alle cookies som er lagret. Her kan du når som helst blokkere og tillate cookies fra nettsidene du besøker. Mer om administering av cookies finner på Nettvett.no: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

5 Bruk av databehandlere
Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger som FuelBox har samlet inn. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss, men det er fremdeles FuelBox som har ansvaret for databehandlingen. Selskapet som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss. De har ikke lov til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi har avtalt. Vi har avtaler med alle leverandører som behandler personopplysninger vi er ansvarlige for, som sikrer at opplysningene behandles på forsvarlig måte.

Eksempler på tjenester vi får levert er drift av våre digitale flater, håndtering av forsendelser og retur av produkter og betalingstjenester.

For å administrere betalinger via nettsidene våre og vår digitale FuelBox-løsning benytter vi oss av en betalingstjeneste fra Bambora. Betalingsinformasjonen du legger inn når du kjøper produkter eller tjenester fra FuelBox krypteres av vår betalingsleverandør og er aldri tilgjengelig for FuelBox ansatte. Leverandøren av betalingstjenesten har egne vilkår og egne prosedyrer for håndtering av personopplysninger. Disse får du tilgang til når du velger betalingsmåte på nettsiden vår, eller ved å følge lenken: https://www.bambora.com/no/no/personopplysninger/

6 Lagring og sletting av personopplysninger
Alle personopplysninger som FuelBox samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Det er bare utvalgte ansatte i FuelBox som har tilgang til våre kunders personopplysninger. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Når du handler i nettbutikken vår eller kjøper et digitalt FuelBox-abonnement, er det betalingsleverandøren som lagrer og behandler betalingsopplysningene du oppgir. Fuel It henter ut rapporter fra betalingsleverandørene for å administrere kjøp og i forbindelse med regnskapsrapportering, men rapportene inneholder kun transaksjonsdata i form av dato, vare og verdi. Rapportene inneholder aldri identifiserende personopplysninger eller betalingsinformasjon.

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Dette varierer avhengig av formålet for vår behandling.

Når du kjøper produkter eller tjenester fra FuelBox på nettsidene våre eller i vår digitale løsning, har FuelBox oppbevaringsplikt i henhold til de enhver tid gjeldende kravene i Regnskapsloven.  Per januar 2020 må FuelBox lagre kundedetaljer og transaksjonsdata i fem år. Så snart oppbevaringsplikten opphører, sletter vi alle identifiserende opplysninger vi har lagret om deg.

Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger til et bestemt formål, for eksempel for å motta nyhetsbrev fra FuelBox, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Da vil vi stanse behandlingen av de opplysningene samtykket gjelder for. Vi har sletterutiner som sikrer at dine personopplysninger slettes innen 30 dager etter at du har trukket tilbake ditt samtykke. Er du FuelBox-abonnent, kan du enkelt administrere dine samtykker fra Min konto. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar på epost.

7 Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen FuelBox foretar og som er beskrevet over. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

I de tilfellene vi behandler personopplysningene dine med støtte i ditt samtykke har du rett til å når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen. Du har også rett til å motsette deg behandling, for eksempel når det gjelder formål som direkte markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev. Under visse omstendigheter har du også rett til å få personopplysningene dine slettet eller blokkert. Dette gjelder ikke i de tilfellene hvor FuelBox er pålagt av loven å bevare eller håndtere opplysningene, eller dersom opplysningene er nødvendige for å kunne oppfylle en avtale med deg.

Vi har felles interesse i at de opplysningene vi har registrert om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker å gjøre endringer eller på annen måte benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss på  post@fuelbox.no eller +47 959 78 064.

8 Hvordan kan du kontakte Fuel It?
Dersom du har spørsmål knyttet til FuelBox`s behandling av personopplysninger, ønsker innsyn, eller vil be om retting eller sletting av opplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss på epost post@fuelbox.no eller telefon +47 959 78 064.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 17.01.2022. Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer fra tid til annen.

FuelBox Norge