Anne Sophie Gjems

Relasjonsarkitekt og ansvarlig for samfunn

+47 975 63 423 // AnneSophie@fuelbox.no

Last ned bio, bilder og logo

Anne Sophie hadde vært leder i mange år, men opplevde at åtte år som ungdomsskolelærer virkelig ga den tøffe ledertreningen. Det ga en innsikt om at nysgjerrighet, det er virkelig en superkraft! I arbeidet som relasjonsarkitekt, er hun opptatt av å skape arenaer for samtaler som ellers ikke ville funnet sted. Å gjøre arbeidet med å bygge tillitsfulle relasjoner og psykologisk trygghet til en strategisk prioritet. Hun skaper begeistring for å lage rom for gode og viktige samtaler, jevnlig og over tid! Inspirasjon er viktig, men vel så viktig er å sette inspirasjonen i en struktur som passer i din organisasjon, over tid. 

Hvilken tematikk snakker Anne Sophie om? 

  • FuelBox Aktivering – hva, hvorfor og hvordan?  
  • Relasjonsdrevet kultur – hva er det og hvordan gjør vi det?  
  • Psykologisk trygghet i praksis  
  • Nysgjerrighet som superkraft – ledelse og team  
  • Tillitsfulle relasjoner i klasserommet  

Vil du slå av en prat med Anne Sophie?
Hør mer om hva hun driver med eller hvordan hennes kompetanse kan komme til nytte i din bedrift eller organisasjon!

Anne Sophie utstråler naturlig energi og formidler faglig innhold med en riktig dose humor. Hun tør å være personlig og engasjerer dermed tilhørerne. Anne Sophie bidro til en fantastisk lansering av FuelBox Pareto Bank hvor hun engasjerte og utfordret oss alle. Resultatet er at vi har fått en god forståelse for kraften det ligger i nysgjerrigheten og det gode spørsmål.

Tiril Haug Villum, Pareto Bank
FuelBox Norge