Tonje Flack

Relasjonsarkitekt og partner i FuelBox. 

+47 909 56 306 // Tonje@fuelbox.no

Last ned bio, bilder og logo

Tonje har alltid vært nysgjerrig på mennesker. På hvordan vi formes og hva som driver oss. I arbeidet som relasjonsarkitekt, er hun spesielt opptatt av to ting. Å gjøre arbeidet med å bygge tillitsfulle relasjoner og psykologisk trygghet til en strategisk prioritet. Samt, bidra med konkrete verktøy som skaper reel endring. For selv om inspirasjon er viktig, er nøkkelen til suksess gjennomføringen.

Hvilken tematikk snakker Tonje om? 

  • FuelBox Kickoff – hva, hvorfor og hvordan 
  • Relasjonsorientert ledelse og teambygging 
  • Kultur i en hybrid arbeidshverdag  
  • Psykologisk trygghet 
  • Nysgjerrighet som superkraft  
  • Nysgjerrighet som drivkraft i den grønne omstillingen 
  • Dialog bygger broer 

Vil du slå av en prat med Tonje?
Hør mer om hva hun driver med eller hvordan hennes kompetanse kan komme til nytte i din bedrift eller organisasjon!

Jeg har samarbeidet med FuelBox-teamet flere ganger, og Tonje Flack skaper engasjement, formidler med troverdighet og glød, og gjør det enkelt for ledere å bruke FuelBox selv i sitt daglige virke etter endt workshop. Kort fortalt: FuelBox fungerer og skaper effekt!

Solfrid Flateby, Communication & HR Senior Specialist
FuelBox Norge