Forskning på FuelBox

Positiv effekt på individer, dialog, prestasjoner og relasjoner

Det er utført forskning på FuelBox og den effekten tilgang på relevante og åpne spørsmål kan ha på mennesker og deres relasjoner. Det er også skrevet ulike masteroppgaver som bekrefter forskningen, eller omvendt? Uansett, det å skape rom for gode og viktige samtaler gjennom å trekke skreddersydde spørsmål, har en viktig og positiv effekt når vi mennesker skal ha det bra og gjør det bra.

FuelBox UNG PÅRØRENDE

The Fuelbox is a flexible, accessible, and useful tool for communication between adolescents and parents, and adolescents and healthcare professionals in specialist and primary healthcare settings. As the Fuelbox is diagnosis-neutral in nature, it may be transferable to other populations and settings.

FuelBox i Vidergående skole

The presence of students with different cultural backgrounds could influence all students’ sense of belonging in class in positive ways. The findings of this study shed some light on how teachers’ use of a specific tool can promote student‒student relationships and thus enhance belonging.

FuelBox Idrettsungdom

The communication tool FuelBox Sunn Idrett is a potential measure for young athletes to initiate conversations and promote reflections on difficult topics such as food, body and exercise. The participating pilot group wanted to continue with FuelBox Sunn Idrett and found benefit from the use of the dialogue tool.

Kommunehelse-tjenesten

Studien styrker kunnskapen om at motivasjon henger sammen med utøvelsen av pårørendearbeidet. Det innebærer at det må legges til rette for ulike refleksjons- og veiledningsarenaer, der refleksjonsverktøyet «FuelBox for fagfolk – om pårørende» brukes.

FuelBox Norge