Hi, we see that you are visiting from a country outside Norway. Please visit our global webshop FuelBoxworld.com to shop internationally.

Hvordan bruke FuelBox ELDRE

FuelBox ELDRE kan bli brukt av eldre sammen eller sammen med sin familie. Det er en fantastisk måte å bli bedre kjent og lære mer om hverandre på tvers av generasjoner.

Noen tips fra oss til deg

  • La de unge i familien bli kjent med sine besteforeldre med denne boksen
  • Ta med boksen når du besøker de eldre i din familie
  • Trekk et kort hver gang dere snakker sammen på Skype eller på telefonen
  • Sett boksen på bordet under familiemiddager for å inkludere de eldste mer i samtalene, eller til og med gjøre de til hovedpersonen i samtalen

Still oppfølgingsspørsmål:

Kan du fortelle meg hvorfor?
Har du lyst til å fortelle meg mer om dette?
Kan du forklare dette nærmere?
Hva mer kan du fortelle om dette?
Hva mener du om dette?

tilbake