Teamutvikling

Hva skal til for å utløse det individuelle og kollektive potensialet i ditt team? Forskning de siste årene forteller oss at tillitsfulle relasjoner og psykologisk trygghet er det som er mest avgjørende for prestasjoner og resultater, men hva kan man gjøre for å oppnå dette?

I FuelBox har vi kompetansen og konkrete verktøy for å hjelpe dere med å skape et sterkt fundament for en relasjonsdrevet kultur i teamet. Teamutvikling med FuelBox er bevisstgjørende, engasjerende og gøy!  Alle deltakerne vil få ny innsikt og flere verktøy for å fortsette å skape rom for utvikling av både seg selv, relasjonene og samhandlingen i teamet.  Vi skreddersyr opplegget etter deres behov, med hovedvekt på å engasjere deltakerne i ulike aktiviteter som har som mål å: 

  • Øke selvinnsikten til den enkelte 
  • Bli bedre kjent og forstå hverandre bedre i teamet 
  • Få innsikt i hverandres styrker og utfordringer – individuelt og kollektivt 
  • Trene på og forbedre dialogferdigheter og relasjonskompetansen 
  • Sikre veien videre for å skape et team der folk trives og presterer sammen 
FuelBox Norge