Gode samtaler for store og små i barnehagen

Vi har skreddersydd foredrag og lynkurs for å kickstarte og implementere FuelBox i barnehagene. La oss inspirere de ansatte til å bruke FuelBox for å skape en trygg og god barnehagehverdag og la oss vise foreldrene i barnehagen hvordan de kan forsterke effekten av dette arbeidet hjemme med sine barn.

For barnehagemedarbeideren

FuelBox Barnehagemedarbeider er et verktøy som bidrar med relevante spørsmål for å styrke og utvikle relasjoner mellom de ansatte i barnehagen, styrke samarbeidet og skape økt innsikt og forståelse. Når tanker, kunnskap og erfaringer deles med hverandre, styrkes den psykologiske tryggheten og ved å adressere jobbrelaterte spørsmål sammen, kan både trivsel og jobbutførelse påvirkes positivt.

FuelBox Barnehagemedarbeidere inneholder ni kategorier og 171 åpne spørsmål og passer for alle som jobber i barnehagen.

For barnehagebarna

FuelBox Barn er en samtaleboks med spørsmålskort for de yngste barna. FuelBox Barn er underholdende samtidig som den utvikler barnas emosjonellens intelligens, refleksjonsevne, språk og kommunikative ferdigheter. Mange av spørsmålene handler også om å skape samtaler som kan gi fellesskapsfølelse og mulighet til å adressere relevante temaer for barn.

FuelBox BARN er utviklet i samarbeid med EQ Institute og er utviklet spesielt for barnehagebarn, men passer også fint de første skoleårene og til bruk hjemme.

FuelBox Norge