Gode samtaler på tvers av kulturer

FuelBox Nye Medborgere har, med sine 171 åpne spørsmål, til hensikt å skape gode samtaler der mennesker som har innvandret til Norge får anledning til å dele erfaringer, tanker og meninger. Det overordnede målet er å utvikle og styrke seg selv og sine nye relasjoner samtidig som man trener på et nytt språk sammen med andre.

Hva?

FuelBox Nye Medborgere er en samtaleboks med spørsmål på både norsk og engelsk for mennesker som har innvandret til Norge. Spørsmålene er utviklet sammen med en rekke ulike fagpersoner: Kognitiv terapeut Anne Marit Naustvik, professor Hildegun Fandrem, førsteamanuensis i religionsvitenskap, dr. Gerd Marie Ådna og Loveleen Brenna, daglig leder i Seema AS.

Hvorfor?

Alle mennesker har et behov for å bli sett, hørt og verdsatt og nettopp derfor tror vi at FuelBox passer til absolutt alle – uavhengig av bakgrunn, tro eller kjønn. FuelBox Nye Medborgere fungerer som en brobygger for personer med ulik bakgrunn samtidig som samtalene er god språktrening gjennom relevante tema.

Hvordan?

FuelBox Nye Medborgere kan brukes på skoler, institusjoner eller andre steder der man har norsk språktrening. Boksen kan med fordel brukes av nye medborgere og mennesker med norsk bakgrunn sammen, for å gi hverandre verdifull innsikt – både personlig og samfunnsmessig.

Vil du vite mer om FuelBox Nye Medborgere eller lurer du på om det kan være noe for din bedrift eller organisajon?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

FuelBox Norge