Åpenhet

Jeg har alltid tenkt at åpenhet er fint. Udelt fint. Åpenhet for nye opplevelser, for nye ideer og erfaringer. I Store norske leksikon står det at åpenhet som personlighetstrekk innen personlighetspsykologien assosieres med «intelligens som evne». Det vil vi jo gjerne assosieres med, vil vi ikke?

Juni er Pride-måned, og i den forbindelse har vi i FuelBox et samarbeid med organisasjonen Fri og Skeiv Kunnskap. Samtalepakken som nå ligger fremhevet i vår digitale FuelBox heter Pride 2020, og inneholder spennende spørsmål som inviterer til dialog om Pride, identitet og åpenhet. I våre ukentlige livesending på Instagram, FuelFredag, inviterer vi mennesker til en god samtale. Vi ønsker å inspirere mennesker til å snakke mer og bedre sammen. Til å erstatte frykten for det ukjente med nysgjerrighet. For å skape et rausere, mer åpent samfunn.

Forrige tirsdag snakket jeg med Viljar fra Fri, og åpenhet ble fort et tema. Jeg takket for åpenheten Viljar viste rundt seksualitet og identitet. For åpenhet er jo bra? Samtalen gikk videre, slik den ofte gjør når vi trekker et tilfeldig spørsmål fra en FuelBox. Vi starter ett sted, fortsetter videre et annet. Tar et par krumspring, utforsker svarene til hverandre med flere spørsmål, og samtalen svinger igjen. Det fikk meg til å tenke litt nytt rundt åpenhet. Det at vi trenger åpenhet, befordrer ikke det også at noe må være lukket?

Er grunnen til at vi fortsatt snakker om verdien av åpenhet, kun den at noe i vårt samfunn fortsatt er lukket? Jeg tror svaret er et rungende JA! For min del gjorde samtalen med Viljar at jeg tenker at jeg må bli mer aktiv åpen – søke ny innsikt og forståelse, oppsøke det eller de ukjente, utfordre mine egne perspektiver og praktisere åpenhet, ikke bare si at jeg er åpen.

Pride er fortsatt aktuelt. Pride er fortsatt svært viktig. For oss alle. For alt er ikke åpent. Vi trenger åpenhet fordi det fortsatt er dører som er lukket. La oss fortsette å åpne døra, være nysgjerrige på hverandre. Tenke nye tanker, være åpne for nye ideer, erfaringer og perspektiver. Først da utvikler vi oss. Utvikler oss som mennesker. Utvikler oss som samfunn.

– Anne Sophie

FuelBox Norge