Neste trekk – Tanker fra sal og scene

Forrige uke fikk vi i FuelBox bidra fra scenen, og følge med fra salen, på NHOs årskonferanse i Vestfold og Telemark. Det var litt skummelt men også en fest å få høre analytikere, politikere, en futurist, kunnskapsdepartementet og næringsliv snakke om «NESTE TREKK», fremtidens arbeidsliv – er vi rigga for behovene?

Foto: Christina Kile

Hva sitter jeg igjen med? Hva er felles for det alle snakker om når de skal løse klimaproblemene, kompetansebehovet og eldrebølgen som kommer? 

Fremover kommer vi til å trenge enda flere kompetente mennesker, det er ingen overraskelse. Vi trenger høyere utdannelse. Vi trenger et norsk næringsliv som tiltrekker seg de kompetente menneskene. I årene som kommer blir det enda viktigere at vi, for å benytte all denne kompetansen, samarbeider. 

Samtlige på scenen i Sandefjord, poengterte det samme, vi trenger hverandre for å få dette samfunnsprosjektet i havn. For å stoppe klimaendringene, for å få til integreringen og for å få flere unge gjennom videregående. For å bruke den fantastiske teknologien vi sitter på i dag, så trenger vi mennesker hverandre. 

«SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE», heter det i FNs bærekraftsmål #17. Det trengs nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekrafttig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter for å dekke sine. (www.fn.no)

Futurist Anne Skare Nielsen snakket om game changers i Norden 2020-2030. Fokuset hennes var at vi vil gå fra vekst til trivsel, fra utdannelse til dyktighet, fra high tech til high touch, fra det lange liv til det gode liv. Og ikke minst fra mennesker til mennesker + AI. Hun trakk faktisk fram at vi vil gå fra digital til analog! Tro det den som vil. Men som hun sa, hvem av oss ville trodd på henne om hun for ti år siden sa at Trump ville være verdensleder i 2020. Når den oppvoksende generasjon nå estimeres å leve inntil 120 år, blir det enda viktigere å leve gode liv, sammen.

Hvordan blir vi egentlig gode på samarbeid, hva skal til?

Fra mitt ståsted er det kanskje enkelt å si «SNAKK SAMMEN!» Men jeg er ikke alene. I følge hjerneforskning er det å dele med hverandre, det mest effektive på å skape gode og tillitsfulle relasjoner! Vi trenger relasjoner for å kunne samarbeide, og for å skape de relasjonene vi vet vi er så avhengig av må vi jobbe med å forstå hverandre. Dersom vi kjenner hverandre bedre, får vi også mer raushet, tillit, respekt, ja, til og med kjærlighet. Vi må sørge for at de som vokser opp nå blir RÅ på å stille spørsmål og snakke med mennesker. Nysgjerrighet er en viktig ressurs som vi kan og må trene på. Igjen og igjen. Det samme gjelder for samarbeid. 

Fra scenen kjente jeg på den gode mottagelsen av vårt budskap om å ta tilbake de gode samtalene. Fra salen fikk jeg høre forskere og analytikere formidle hva fremtiden bringer. Det gav meg ett ønske for det nye tiåret; invester i hverandre, vær nysgjerrige på hverandre, del med og lær av hverandre!

Et godt sted å begynne er å få ungene våre til å bli skikkelig gode på å snakke sammen, for å skape de tillitsfulle relasjonene vi også i fremtiden er helt avhengige av. 

Kjør neste trekk!

– Anne Sophie

FuelBox Norge