Vi tror at det å stille spørsmål, både til seg selv og til andre, er nødvendig for utvikling. Gjennom refleksjon og dialog skapes ny innsikt. Gjennom gode samtaler styrkes samholdet og samhandlingen i et team.

Be curious
Ask questions
Listen
Repeat

FuelBox TEAM inneholder spørsmål som på en spennende og engasjerende måte skaper gode samtaler kollegaer imellom. Den gir anledning til å bli bedre kjent på et personlig og kollegialt plan, gjennom at vi deler historier, tanker, følelser, kunnskap og erfaringer med hverandre. Dette skaper trivsel, tillit og trygghet i et team, selve fundamentet for prestasjoner og innovasjon i en organisasjon. Fuel It AS har utviklet FuelBox TEAM og innholdet er kvalitetssikret av Psykolog Egon Hagen og ledere i norsk næringsliv.

Kategorier i FuelBox TEAM

  • Meg
  • Meg på jobb
  • Teamet
  • Kommunikasjon
  • Arbeidsdagen
  • Visjon, Verdier & Mål
  • Endringer, Fornyelse & Innovasjon
  • Arbeidsglede
  • Det du ikke visste

FuelGuide

Vi har utviklet en FuelGuide for dere med gode tips og råd for implementering og fasilitering.

Last ned gratis

#Snakkestilfrokost med Chris Hovde om ledelse, team og mangfold

tilbake