Kundecase: Oslo Kommune Sykehjemsetaten

Prosjektet heter:
Psykologisk trygghet i frontlinjen 

Hensikt: 
Fremme mental helse og psykososial trygghet hos de ansatte for at de skal kunne beholde god helse, stå i arbeid over tid og ivareta pasientsikkerheten nå og fremover. 

Prosjektet består av:  

Utvikling av skreddersydd FuelBox SYE 
Kickoff foredrag for alle ledere i SYE 
Lederworkshops for implementering i alle virksomhetene avdelingsvis – 27 foredrag totalt  

Det var positiv energi i rommet fra første stund – Anne Sophie opplevdes som et friskt pust og delte livlig av sin solide kunnskap og erfaring. Vi opplevde ekte engasjement som smittet til deltakerne, og inntrykkene fra denne workshopen sitter. I etterkant er deltakerne ivrige etter å komme i gang med FuelBox. De tar frem kortene uoppfordret – det er enkelt, det er gøy og vi lærer om og av hverandre. Vi er spent på fortsettelsen.

Merete Helland, Institusjonssjef, Bjølsenhjemmet, Oslo Kommune
FuelBox Norge