Kundecase: TRYG Forsikring 

Prosjektet heter:
Utvikling av mennesker, relasjoner og kultur gjennom store endringer 

Hensikt: 
Å utvikle og vedlikeholde psykologisk trygghet gjennom store endringsprosesser 

Prosjektet består av:  

Bruk av ulike FuelBox bokser 
Tilgang på FuelBox App og skreddersydd innhold i denne 
Sparring med HR 
Kickoff for hele organisasjonen 
Digital ledersamling 
Heldags teamsamlinger for ulike team og forretningsområder 

I en bransje og i en verden som er i kontinuerlig endring, stilles det krav til økt endringskapasitet, innovasjon og læring for hele organisasjonen. Derfor har vi de siste årene arbeidet mye med psykologisk trygghet og relasjonskompetase. Bruk av FuelBox bidrar til at vi blir bedre kjent og dermed tryggere på hverandre. Det sikrer at ulike perspektiver og synspunkter kommer frem, og at vi våger å utfordre hverandre enda mer noe som er avgjørende for all utvikling og innovasjon. Vi bruker FuelBox i forbindelse med ledergruppeutvikling, teamutvikling, på samlinger, i teammøter, ledermøter, i oppfølging av medarbeiderundersøkelser og sosiale sammenhenger

Linda Løkeland, HR utvikling
Tryg Forsikring
FuelBox Norge