Hva er en relasjonsarkitekt?

RELASJONSARKITEKTENS ROLLE  

Som relasjonsarkitekter hjelper vi dere med å bygge sterke relasjoner internt for å utløse, både det individuelle og det kollektive potensialet. Vi har fokus på å implementere prosesser og verktøy for å skape rom for, trene på og utvikle en kultur der dialogen står sentralt. ​ 
 

Vi hjelpe dere med å identifisere, tilpasse og skape disse arenaer og prosesser for kontinuerlig utvikling av mennesker, ledere, team og kultur. ​

DEN NØDVENDIGE ARKITEKTUREN  

Valg av byggematerialer er ikke tilfeldig i vår jobb som relasjonsarkitekter. Det vi leverer er basert på hvilke konkrete aktiviteter som bygger tillit og psykologisk trygghet mest effektivt.

Forskning ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer – og ikke minst har vi fokus på at tiltakene skal være gjennomførbare. En god plan har ingen verdi dersom eierskap mangler og implementeringen ikke fungerer.  

DET VIKTIGSTE VI HAR  

Hvordan våre relasjoner påvirker resultater på jobb, er et tema som får økende oppmerksomhet – og studier viser at psykologisk trygghet er det aller viktigste premisset for å levere gode resultater i et team. Studier viser også at det er den relasjonsorienterte lederen som skaper de beste resultatene.

Dette er utgangspunktet for vårt arbeid med å skape en relasjonsdrevet kultur og en relasjonsorientert ledelse.  

Våre relasjonsarkitekter

FuelBox Norge