Talkshops og Workshops

TalkShop

En TalkShop er ulike samtaleaktiviteter der samtalen i seg selv er målet. Vi fasiliterer ved å trekker relevante, åpne spørsmål fra FuelBox for å sette i gang refleksjoner og gode samtaler som utvikler og styrker individer og relasjoner gjennom at vi deler og lærer av hverandre. Foredrag eller utviklingsprogram som leveres av FuelBox vil alltid inkludere en TalkShop.  

En TalkShop kan gjøres i par, i plenum, som en gruppesamtale, en panelsamtale, som Speed Dates, Walk & Talks eller som digital interaktivitet, Polling. Tematikken styres ut fra fokuset for samlingen. 

WorkShop

Vi tror våre verktøy har størst nytteverdi når de inkluderes i arbeidshverdagen. At de tas i bruk for å forsterke allerede etablerte strategier i arenaer som allerede finnes. I en workshop identifiserer vi derfor arenaer hvor våre verktøy kan komplettere deres målsettinger, for å dekke de behovene og fokusområdene som er viktige for dere. Vi lager derfor alltid implementeringsplanen sammen med dere for å skape effektiv gjennomføring og reell nytteverdi.  

Har du spørsmål om Workshops og Talkshops?
Ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat!

FuelBox Norge