FuelBox-app for næringslivet

FuelBox-appen gir deg et leder- og team verktøy rett i lomma. Med tilgang til tusenvis av utfordrende og viktige spørsmål, kan du jobbe konkret med ledelse, teamutvikling, kulturbygging, onboarding- og mentorprogram – eller rene brainstorminger. Alt er fasilitert av spørsmål og prosesser fra FuelBox-appen.  Spørsmålene i appen er organisert i ulike samtalepakker. Du velger en pakke og styrer selv om du vil trekke helt tilfeldige spørsmål, eller følge en fast rekkefølge og prosess. 

FuelBox-appen er enkel å ta i bruk, og har et spørsmålsbibliotek med ca 7000 relevante, utfordrende og relasjonsbyggende spørsmål satt sammen dyktige ledere og fagfolk, samt en rekke funksjoner egnet til å invitere og engasjere alle til samtaler og refleksjoner. Vet du ikke helt hvordan du skal komme i gang ditt team, kan FuelBox-appen hjelpe deg i gang med de første viktige spørsmålene. 

Hva kan jeg gjøre i FuelBox-appen?

💬 Start en samtale

Utfordre dine og andres perspektiv gjennom våre definerte samtalepakker med spørsmål innen organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, teamutvikling, ledelse, forretningsutvikling, styrearbeid mm.

🔎 Søk og finn

Søk på aktuell og relevant tematikk og nøkkelord blant tusenvis av spørsmål fra vårt bibliotek. Du kan også søke på andre brukere, og følge andre sine spørsmålspakker. I disse dager er det «Ledelse» og «Spør sjefen» det søkes mest på. I søkefunksjonen får du tilgang til over 6400 spørsmål fra hele vårt FuelBox bibliotek.

🗂 Mitt bibliotek

Velg ut spørsmålene som er nyttige for deg og lagre dem på Mitt Bibliotek. Samle spørsmålene i dine egne samtalepakker som du selv navngir. Del dem så med ditt team eller kollegaer. Andre brukere sine samtaler som følges av deg, vil være tilgjengelig i Mitt Bibliotek, og fortløpende oppdateres når andre brukere oppdaterer innholdet. 

✉️ Del med andre

Send et spørsmål til hvem som helst. Mottaker behøver ikke å ha appen. Send via sms, e-post eller sosiale medier. Kanskje du vil ha en tilbakemelding på noe som er viktig for dere nå, eller sende folk inn i helgen med et hyggelig spørsmål til inspirasjon?

☁️ Ordssky og noteboard

Engasjer de som er til stede med polling, der deltagerne deltar digitalt fra telefon eller PC. Engasjer og dokumenter innspill gjennom ordsky eller noteboards som automatisk lagres i Mitt Bibliotek, for enkelt å hente frem senere. Bruk mindre tid på tekniske oppsett, og mer tid på diskusjon og refleksjon.

✏️ Skreddersy eget innhold

Basert på deres ønsker og behov kan vi, i samarbeid med dere, skreddersy innhold til FuelBox-appen. Dette er innhold som kun vil være tilgjengelig for dere på organisasjonens eget område i appen. Eksempler på skreddersydd innhold våre kunder ønsker er spørsmål om lederprogram, verdiprossesser, onboarding og salgstrening.

FuelBox Norge