FuelBox UNGDOM
FuelBox UNGDOM inneholder 170 spørsmål for å igangsette gode samtaler som utvikler og styrker ungdom og deres relasjoner. 
FuelBox UNGDOM passer for ungdom mellom 13 og 19 år, og er tilpasset for bruk i skolen på ungdomstrinnet og i videregående.

Fri frakt ved kjøp av 2 FuelBox eller flere

Forventet på lager innen 30 mai

kr 799

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,55 kg
Hvordan tror du det er å være lærer i klassen vår?
Hvilke egenskaper setter du mest pris på hos andre mennesker?
Hva kan være utfordrende i møte med et nytt land og en ny kultur?
Hvordan ønsker du at andre skal beskrive deg?
Hva kjennetegner mennesker som tør å være annerledes?
Hvem i livet ditt fortjener en stor TAKK?
Hva tenker du må være det beste med å bli eldre?
Hva slags førsteinntrykk tror du at du gir?
Hvilke tre verdier ønsker du å bygge livet ditt på?
Hvilke saker kunne du engasjert deg i som en del av samfunnsdebatten?
Trekk kort
Trekk nytt kort

Gjennom refleksjon og samtaler om identitet, relasjoner, verdier, følelser, meninger, drømmer, dilemmaer og mangfold, skapes psykologisk trygghet, ny innsikt, forståelse og fellesskapsfølelse.
FuelBox UNGDOM passer for ungdom mellom 13 og 19 år, og er tilpasset for bruk i skolen på ungdomstrinnet og i videregående.

Hovedhensikten med FuelBox UNGDOM er å skape et trygt og godt læringsmiljø. Boksen er utviklet med utgangspunkt i den nye overordnede del av læreplanen. Det kjente sitatet fra Sir Ken Robinson oppsummerer mye av innholdet i denne boksen:

For me, the purpose of education is to help young people understand the world around them and engage in the world within them

FuelBox UNGDOM er utviklet av Fuel It AS i et samarbeid med Professor Hildegunn Fandrem på Læringsmiljøsenteret UIS, SMART Kompetanse, kognitiv terapeut og klinisk barnevernspedagog Anne Marit Naustvik og lærere og ledere fra ungomskole og vidergåendetrinnet.

Kategorier i FuelBox UNGDOM

  • Meg
  • Meg og andre
  • Klassen og skolen vår
  • Fremtid og drømmer
  • Meninger, holdninger og verdier
  • Inspirasjonskilden
  • Mangfold og inkludering
  • Samfunnet vårt
  • Kritisk tenking og dilemmaer
  • Litt av hvert

FuelGuide

Vi har utviklet en FuelGuide for dere med gode tips og råd for implementering og fasilitering

Last ned gratis

Du liker kanskje også…

tilbake