Utløs det kollektive potensialet

Vi hjelper organisasjoner med å utvikle høyt presterende team gjennom tillitsfulle relasjoner og god samhandling.

For å øke prestasjoner, jobber vi med to hovedområder:  
1. Å bygge tillit og psykologisk trygghet som et nødvendig grunnlag for god samhandling
2. Skape deling av ideer, erfaringer og kunnskap for å foredle og fordele kompetanse  

Vi er relasjonsarkitekter .

Som relasjonsarkitekter hjelper vi organisasjoner å bygge grunnleggende og sterke relasjoner internt for å utløse både det individuelle og det kollektive potensialet. Vi identifiserer behov og muligheter, og hjelper dere deretter å bygge strukturer for en kultur der mennesker trives og presterer godt sammen. 

Our aim in Skanem was clear from the start- shape a high performance culture! How to do it concretely became obvious when we met the FuelBox team. The feedback from our teams has been overwhelmingly positive


 
Utdrag av referanse fra Maryne Lemvik, CEO Skanem.

Rammeverket 

For at en relasjonsdrevet kultur skal sette seg i en organisasjon, må dere jobbe strategisk, jevnlig og over tid. Kultur er ikke noe dere har, det er hva dere gjør hver eneste dag. 

Ethvert prosjekt starter med å kartlegge nåsituasjon, før vi setter en målsetning og tidslinje. Gjennomføringsplanen kan inneholde foredrag/kurs for å inspirere, bevisstgjøre og få eierskap i organisasjonen. Implementering av konkrete verktøy og større programmer for å utvikle mennesker og styrke relasjoner på tvers i organisasjonen. 

Vi skreddersyr avhengig av deres behov og ressurser og evaluering og rådgivning for kontinuerlig forbedring er alltid inkludert.

Vi hadde store forventninger til dagen, men hadde aldri trodd at dagen skulle overgå forventningene til de grader. Det er flere av de ansatte som har kommentert og gitt meget positive tilbakemeldinger. Den som sier mest er fra en av de som har vært i firmaet i over 20 år: «Vi har gjort mye forskjellig når det kommer til teambuilding og salgstrening, men dette topper alt. Dette har gitt oss noe mer, noe vi kan bruke videre, noe som forplikter. Fantastisk dag»

Ørjan Tvenge, Associate Director Sales AWC ConvaTec

Verdens beste byggemateriale 

I kjernen av vårt arbeid er de gode spørsmålene. Spørsmål skaper refleksjon og engasjement. Spørsmål utfordrer. Utvider våre perspektiv. Spørsmål skaper læring, og er utgangspunkt for all endring. Spørsmålene vi velger å stille hverandre, avgjør kvaliteten på våre relasjoner. Om vi føler oss sett, anerkjent og en del av et fellesskap. FuelBox inneholder de gode, åpne spørsmålene som igangsetter samtaler som styrker våre relasjoner og skaper hverdagslæring. Disse samtalene tjener som verdens beste byggemateriale i vår jobb som relasjonsarkitekter. 

Forskningen kan fortelle oss mye om hva det er som bygger tillit mellom mennesker, og én ting trumfer alt annet; de gode samtalene. Våre ulike FuelBox verktøy inneholder nøye utvalgte åpne spørsmål som setter i gang disse samtalene. 

That one question changed everything for us. Thank you for creating this tool, I believe it will change lives.

Hva er effekten av tillitsfulle relasjoner og god samhandling? 

Tillit og psykologisk trygghet er nødvendig for å utløse det kollektive potensialet i en bedrift.Både for å forebygge de store utfordringene vi ser i arbeidsmarkedet:

  • 50-70% av ansatte som slutter i jobben sin i Norge, oppgir en dårlig relasjon til sin nærmeste leder som årsak. 
  • 20% av ledere i det norske arbeidsmarkedet opplever utfordrende relasjoner som krevende i arbeidshverdagen
  • 13% av norske arbeidstakere oppgir å ha psykiske plager. Halvparten knytter plagene til jobben

Men vel så viktig; for å utløse mer av deres potensiale: 

Vi har oppnådd et høyt kunnskapsnivå i dagens arbeidsmarked. Hvordan vi forvalter kompetansen er avgjørende for hvor gode resultater vi oppnår. Vi må håndtere endringer konstant og skape nye, innovative løsninger. Da er det samhandling som gjelder. 

tilbake