En skreddersydd FuelBox for din organisasjon

FuelBox kan skreddersys for å møte din organisasjons spesifikke interne- eller eksterne behov. Vi kan putte ditt selskaps logo på våre eksisterende bokser, eller lage en FuelBox med helt eller delvis nytt innhold. Alt nytt innhold lages i tett samarbeid med din bedrift eller organisasjon. Ved å plassere FuelBox med deres logo ut i sosiale soner, møterom eller hos hver enkelt leder eller ansatt, skaper vi naturlige samlingspunkter og kan engasjere ansatte til gode, relevante og viktige samtaler over tid. 

Noen av de skreddersydde boksene vi har levert

Skatteetaten

FuelBox Skatteetaten skaper en arena for å bli bedre kjent, dele perspektiver, lære av hverandre og forstå hverandre bedre. For å skape en endringskultur der Skatteetaten tenker nytt og annerledes, må de være nysgjerrige og utfordre hverandre og status quo med spørsmål. FuelBox Skatteetaten gir de ansatte anledning til å dyrke den positive nysgjerrigheten og skape utvikling både gjennom bedre relasjoner og økt hverdagslæring.

Atea

Gjennom FuelBox Atea Explore ønsker Atea å engasjere alle ansatte til refleksjon og gode samtaler rundt viktige, meningsfulle, spennende, utfordrende og morsomme spørsmål. Dette gjør hele organisasjonen, både hver enkelt ansatt og de enkelte teamene, bedre rustet til å møte fremtiden sammen.

Deloitte

Sammen med Deloitte laget vi en skreddersydd FuelBox for å møte studenter og nyansatte med nysgjerrighet og samtaler som ikke bare gir ren informasjon, men gir opplevelsen og følelsen av hvem Deloitte er.

Ostehuset

Gode samtaler går hånd i hånd med god mat og drikke – de nytes gjerne best i kombinasjon. Vi brandet FuelBox for venner, familie og par med Ostehusets logo slik at besøkende på Ostehuset i Stavanger sentrum kan benytte seg av gode samtaler på boks hver gang de er innom.

DNB

Da DNB lanserte sin nye strategi, skreddersydde vi en FuelBox som skulle engasjere alle ansatte i gode samtaler for å skape forståelse, eierskap og lojalitet til den nye strategien. Avgjørende for at mennesker skal engasjere seg i disse samtalene er også gode relasjoner, slik at boksen inneholder også gode spørsmål for å utvikle psykologisk trygghet i team.

Innovasjon Norge

En spesiallaget FuelBox for Innovasjon Norge som er spesielt tilpasset for å engasjere i samtaler rundt strategi, innovasjon, forretningsmodell, organisasjonsutvikling og ikke minst – bærekraftig utvikling. Boksen supplerer Business Model Canvas og andre verktøy Innovasjon Norge benytter i kundedialogen. Boksen kan med fordel benyttes internt i bedrifter – i styremøter og ledersamlinger, teambygging og utviklingsprosjekter. Boksen er på norsk og engelsk.

Finn.no

Da Zevent skulle arrangere julebord for Finn.no valgte de å brande FuelBox Venner med Finn-logoen for å kickstarte gode samtaler rundt bordene. Lange middager på årets julebord er en ypperlig anledning til å la folk få bli bedre kjent med hverandre!

Santander

Da Santander samlet alle ansatte på IT til et nordisk ONE TEAM skapte FuelBox Team gode samtaler rundt bordene! De har boksene med seg videre inn i sitt arbeid på å skape ONE TEAM tuftet på build relationships, build competence and build bridges!

Aker BP

AkerBP fikk sin branding på alle de ulike profesjonelle boksene våre. Boksene skal brukes i ulike interne prosesser i AkerBP for å utvikle ledere, medarbeidere og team. Vi ønsker dere lykke til med mange gode samtaler fremover!

Quality Hotel

Petter Stordalen og Nordic Choice Hotel sin Quality kjede ønsker å være “Fun & Friendly”. De ønsket å levere sine gjester noe mer enn flotte fasiliteter, deilig mat og behagelige senger, nemlig menneskemøter! Derfor har vi skreddersydd en egen FuelBox som du kan nyte gode samtaler med på alle Quality Hotel i Skandinavia, enten du er der med kjæresten, venner, kollegaer, familien eller kunder!

Novartis

Hva gir man i avskjedsgave til en leder som skal slutte? Da lederen i Novartis skulle takke for seg ble avskjedsgaven en brandet FuelBox Familie til alle i teamet, og en hel dag med inspirasjonsfordrag og TalkShops med oss i FuelBox.

Vestlands Hus

Vestlandshus ønsket FuelBox for venner, par og familie med egen logo på. Når Vestlands Hus og Gusterud Bygg ferdigstiller en bolig og eierene flytter inn, får de nå gode samtaler som innflyttingsgave fra sin husbygger! Samtaleboksene sørger for at de gode samtalene fyller hjemmet fra første dag.

Volvo

Gode samtaler sto på agendaen da Volvo Car Norway AS skulle samle sitt team i Oslo. Gode samtaler – både for å bli bedre kjent som mennesker og som profesjonelle kollegaer. Vi brandet FuelBox Venner og FuelBox Team med logoen deres slik at de gode samtalene vil være tigjengelig for ansatte langt utover denne samlingen!

Personalhuset

I Personalhuset er en av grunnverdiene «å utfordre», og de tror at det å stille spørsmål, både til seg selv og til andre, er nødvendig for utvikling. Gjennom gode samtaler styrkes samholdet og samhandlingen i et team og deres FuelBox inneholder spørsmål som på en spennende og engasjerende måte skaper gode samtaler kollegaer imellom. Målet er å skape trivsel, tillit og trygghet i et team, selve fundamentet for prestasjoner og innovasjon i en organisasjon.

Skanem

Sammen med Bjørnson Psykologene og Skanem har vi utviklet en FuelBox på skreddersøm bygget på de pilarene forskning viser er avgjørende for å utvikle en high performance kultur. Dette har blitt et lederverktøy for å utvikler og styrke mennesker og relasjoner i teamene og for å involvere alle ansatte i refleksjon og dialog rundt de temaene Skanem har definert som kritiske for å lykkes fremover. Vi har hatt digitale ledersamlinger over hele verden og ser frem til å følge hver enkelt leders erfaring med FuelBox i sitt land!

Bavaria

For bilforhandleren Bavaria utviklet vi egne leder- og teambokser for å jobbe med kulturen i Bavaria, utvikle team og trene ledere. Spørsmålene i denne boksen er på norsk på en side og svensk på den andre for å kunne brukes på tvers av landegrensene i selskapet.

Hedin Automotive

Da Bavaria ble Hedin Automotive fikk de nye kollegaer i Sveits. Den snart 5 år gamle skreddersydde FuelBox BAVARIA ble da oversatt til tysk og sendt til Sveits sammen med Kultur- og Kommunikasjonsdirektøren for å trene ledere og team her i tråd med selskapets opprinnelige verdier og fokusområder! Utrolig stas å se at gode samtaler aldri går ut på dato!

COOR

Alt COOR driver med handler om interaksjon mellom mennesker og det ønsker de å være best på! Ulike profesjonelle FuelBoxer ble brandet med egen logo og vi fikk jobbe sammen med ledergruppen for å sikre at boksene kan skape mest og best mulig verdi på alle COOR sine lokasjoner i landet!

Par som lever med sykdom

Å snakke sammen er avgjørende og kanskje krevende i alle parforhold. Hva om dere i tillegg står midt i en krise der en av dere er, eller har vært alvorlig syk? Da er de gode samtalene kanskje både enda viktigere og vanskeligere å få få til. Sammen med Kreftomsorg har vi utviklet en egen FuelBox til disse parene. Innholdet er kvalitetsikret av Professor i psykologi og samlivsterapeut Frode Thuen.

Kreftomsorg: Ung Pårørende

FuelBox Ung Pårørende passer for ungdom, fra 13 år og oppover, som lever med konsekvensene av alvorlig sykdom og død. Denne FuelBox kan brukes av fagpersoner som et utgangspunkt for samtale med og mellom unge pårørende. Den kan også brukes av foresatte for å komme i dialog med sine ungdommer.

Stavanger Kommune

Når tre kommuner med totalt 11 000 ansatte skal slås sammen til en blir det viktig å skape en felles kultur og stolthet over sin nye kommune. FuelBox Stavanger Kommune skal engasjere alle ansatte til gode samtaler for å utvikle og styrke relasjoner, prestasjoner og kulturen i hele den nye kommunen.

FuelBox for tverrfaglig samarbeid

For å forsterke verdien av det interne initiativet Purple Lunch i Telia Norge; som er kollegial blind dates, skreddersydde vi en egen FuelBox for å engasjere kollegaene i relevante og morsomme samtaler på disse lunchene. Spørsmålene omfatter alt fra å dele personlige historier til å diskutere lederskap og innovasjon.

Sykehjemsetaten i Oslo

For Sykehjemsetaten i Oslo bidro vi til utvikling av FuelBox SYE for å jobbe med kulturen i hele etaten, som et ledd i prosjektet «Psykologisk trygghet i frontlinjen». FuelBox SYE har blitt et konkret verktøy for å jobbe med relasjoner i avdelinger og mellom og med ledere. Spørsmålene i denne boksen er delt inn i relevante kategorier for de som jobber hardt hver dag for de eldre i Oslo Kommune.

Pareto Bank

Pareto Bank har sammen med Brainwells AS gjort et viktig arbeid i jobben med å beskrive den kulturen de ønsker å ha hos seg, blant annet gjennom fem kulturkoder. Med det som utgangspunkt utviklet vi egne kategorier og spørsmål som omfattet alle de samtalene som er viktige for at denne kulturen skal sette seg. FuelBox Pareto Bank brukes for å styrke selskapets kultur, teamene og individet for å utløse det kollektive geniet i organisasjonen.

Norwegian

For flyselskapet Norwegian utviklet vi spørsmål med utgangspunkt i de nye verdiene til selskapet, for å skape de samtalene som ellers ikke ville funnet sted på basestasjonene i flere land. Spørsmålene i denne boksen er på engelsk og omhandler både hele organisasjonen, hvordan gruppene jobber sammen og de ansatte som enkeltindivider.

Vitusapotek

Inkludering og tillit i team er et viktig fokus i Vitusapotek, og de lanserte derfor FuelBox Team som et lederverktøy for alle 300 lederne i organisasjonen.

FuelBox Leder med Vitusapotek sin logo på, er også et verktøy brukt inn i utvikling av ledere hos Vitusapotek.

Vi i FuelBox bidro inn i lanseringen av FuelBox for alle lederne, flere hundre ansatte og hadde en egen ledersamling for den utvida toppledergruppen i selskapet.

Foreningen For Fangers Pårørende

Foreningen For Fangers Pårørende og Kirkens Bymisjon gikk sammen om å skreddersy en FuelBox for mennesker som har noen de er glad i, under soning.

Dette ble en boks som vil skape gode, vanskelige og viktige samtaler for ulike pårørende til den som soner; barn, partner, familie, foreldre og søsken. Boksen har i tillegg en kategori som kan brukes sammen med den som soner.

FuelBox Norge