Relasjoner på timeplanen

Gjennom refleksjoner og gode samtaler om identitet, verdier, følelser, drømmer og samfunnet vårt, vil elevene utvikles og deres relasjoner bli styrket. Å føle seg sett, verdsatt og kjenne at du hører til i en klasse, er grunnleggende for at læring skal skje og for å få robuste og trygge elever. Vi har verktøyene for elever i både barne- og ungdomsskolen.

Hvorfor ikke bruke boksene på engelsk? Da får elevene jobbet med både selvutvikling, relasjoner, kommunikasjonstrening og språk i en og samme prosess!

Hva?

En FuelBox er et stort verktøy i en liten innpakning. Boksene inneholder spørsmålskort som åpner for viktige refleksjoner og samtaler om relevante tema. Vi har samtalebokser for elever på både barneskolen, og ungdom- og vidergåendeskole.

Boksene inneholder spørsmål for å bli bedre kjent med seg selv og hverandre og spørsmål for å diskutere relevante temaer for de ulike aldersgruppene. Et verktøy for å jobbe med psykisk helse, læringsmiljø, læring og utvikling.

Hvordan?

Vi har skreddersydde foredrag og lynkurs for å implementere FuelBox i skolen. Vi leverer gratis workshop og foredrag til skoler som ønsker å bruke FuelBox i alle klasserom. La oss inspirere lærerene til hvordan de kan bruke FuelBox i sine klasser.

Vi bidrar gjerne til at foreldrene på skolen ser hvordan de kan forsterke effekten av arbeidet på skolen, med sine barn. Invitere oss gjerne til å holde inspirasjonsforedrag på foreldremøter!

Hvorfor?

Bruk av FuelBox i klasserommene øker den psykologiske tryggheten hos elevene, noe som igjen skaper gode og trygge læringsmiljø der elevene både trives og presterer bedre. I tillegg er det en hyggelig og sosial aktivitet som lar alle i klasserommet bli bedre kjent med hverandre. FuelBox i skolen er læring og utvikling gjennom nysgjerrighet og gode samtaler. Et verktøy som utvikler og styrker eleven, deres relasjoner og læringsmiljøet.

Våre verktøy for relasjoner i skolen

FuelBox Norge