Relasjoner på timeplanen

Gjennom refleksjoner og gode samtaler om identitet, verdier, følelser, drømmer og samfunnet vårt, vil elevene utvikles og deres relasjoner bli styrket. Å føle seg sett, verdsatt og kjenne at du hører til i en klasse, er grunnleggende for at læring skal skje og for å få robuste og trygge elever. Vi har verktøyene for elever i både barne- og ungdomsskolen

Hva?

En FuelBox er et stort verktøy i en liten innpakning. Boksene inneholder spørsmålskort som åpner for viktige samtaler om diverse relevante tema. Vi har samtalebokser for barn på både barne- og ungdomsskolen, i tillegg til en boks for lærerteam.

Hvordan?

Vi har skreddersydde foredrag og lynkurs for å implementere FuelBox i skolen. Vi leverer gratis workshop og foredrag til skoler som ønsker å bruke FuelBox i alle klasserom. La oss inspirere lærere til å bruke FuelBox for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Vi bidrar gjerne til at foreldrene på skolen ser hvordan de kan forsterke effekten av arbeidet med relasjoner på skolen, hjemme med sine barn og unge. Invitere oss gjerne til å holde inspirasjonsforedrag på foreldremøter!

Hvorfor?

Bruk av FuelBox i klasserommene øker den psykologiske tryggheten hos elevene, noe som igjen skaper gode og trygge læringsmiljø der elevene både trives og presterer bedre. I tillegg er det en hyggelig og sosial aktivitet som lar alle i klasserommet bli bedre kjent med hverandre på kryss og tvers av vennegjengene.

Våre verktøy for relasjoner i skolen

FuelBox Norge