FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING

FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING er spesielt utviklet for deg som jobber i et miljø der hvor det å forstå og håndtere risiko og endringer er en viktig del av arbeidsdagen. FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING setter fokus på tema som er kritiske for å skape en felles kultur og risikoforståelse, og for å bedre samhandlingen både i nye og etablerte team, samt i prosjekter og risikoutsatte organisasjoner i stadig endring.

Fri frakt ved kjøp av 2 FuelBox eller flere

Fakturabetaling for organisasjoner

kr 1.299

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,55 kg
Hva betyr risiko for deg?
Hvordan ser god adferd ut hos oss?
Hvilke barrierer står i veien for å oppnå enda bedre HMS hos oss?
Hvordan avklarer vi forventninger til hverandre?
Hvordan viser du at du bryr deg om sikkerheten til dine ansatte / kollegaer?
Hvordan håndterer du risiko hjemme til forskjell fra hos oss?
Hvordan kan økonomiske mål komme i konflikt med HMS hos oss?
På hvilke områder behøver vi mer nyskaping og innovasjon for å nå våre sikkerhetsmål?
Hvilke helter dyrker vi?
Hvordan har du opplevd frykt eller usikkerhet i jobbsammenheng?
Trekk kort
Trekk nytt kort

Vi tror at det å stille spørsmål, både til seg selv og til andre, er nødvendig for utvikling. Gjennom refleksjon og dialog skapes ny innsikt. Gjennom gode samtaler styrkes kulturen og samhandlingen.

Be curious
Ask questions
Listen
Repeat

FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING er spesielt utviklet for deg som jobber i et miljø der hvor det å forstå og håndtere risiko og endringer er en viktig del av arbeidsdagen. FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING setter fokus på tema som er kritiske for å skape en felles kultur og risikoforståelse, og for å bedre samhandlingen både i nye og etablerte team, samt i prosjekter og risikoutsatte organisasjoner i stadig endring.

FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING inneholder spørsmål som på en spennende og engasjerende måte utvikler og styrker relasjoner, skaper en felles forståelse av mål og verdier, fasiliterer deling av kunnskap og erfaringer, samt bygger tillit og respekt i et team. Dette skaper trivsel, gjensidig tillit og trygghet, selve fundamentet for å utvikle effektiv og sikker samhandling og en kultur for å ivareta viktige verdier.

PODCAST om RISIKO og SAMHANDLING

Hva er den mest alvorlige HMS-hendelsen du har opplevd?

I enerWE sin podcast snakket adm.dir Chul Christian Aamodt med Jo Tidemann, OM i Proactima AS og vår Thomas Røed om hvordan man bør jobbe med risiko og samhandling i en organiosasjon.
Lytt til podcasten her!

Fuel It AS har utviklet FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING og innholdet er kvalitetssikret av Proactima AS og fagfolk i norsk næringsliv.

Kategorier i FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING

  • Visjon, Verdier og Kultur
  • Kommunikasjon
  • Innovasjon og Fornyelse
  • Risikoforståelse
  • HMS ledelse
  • Samhandling
  • Dilemma
  • Meg på jobb
  • Meg personlig


FuelGuide

Vi har utviklet en FuelGuide for dere med gode tips og råd for implementering og fasilitering.

Last ned gratis

Du liker kanskje også…

tilbake